معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ کرد؛

ارائه مجوز به بخش خصوصی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی

ارائه مجوز به بخش خصوصی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی

معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اجازه به شرکت‌های بخش خصوصی برای واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی را ابلاغ کرد.

 هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی و به استناد ماده ۶ قانون هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران تصویب کرد که شرکت‌های بخش خصوصی با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مذکور، در موارد خاص نسبت به واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی اقدام کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز،این تصویب‌نامهت وسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

 

 

منبع:ایبنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند