ارزش معاملات خرد بورسی در نیمه دوم سال رکورد زد

ارزش معاملات خرد بورسی در نیمه دوم سال رکورد زد

ارزش معاملات خرد امروز بازار (سهام+حق تقدم) 24340 میلیارد تومان بود که بالاترین ارزش در معاملات خرد نیمه دوم سال محسوب می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، ارزش معاملات خرد امروز بازار (سهام+حق تقدم) 24340 میلیارد تومان بود که بالاترین ارزش در معاملات خرد نیمه دوم سال محسوب می‌شود. در نمودار فوق، ارزش معاملات خرد در نیمه دوم سال 1399 قابل مشاهده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند