ارزش واقعی یارانه معیشتی

ارزش واقعی یارانه معیشتی

یارانه معیشتی پس از افزایش قیمت بنزین از آبان سال گذشته به خانوارها پرداخت می‌شود. اما با توجه به تورم قابل توجه در ماه‌های اخیر، قدرت خرید یارانه جدید نیز با تغییر همراه شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، یارانه معیشتی پس از افزایش قیمت بنزین از آبان سال گذشته به خانوارها پرداخت می‌شود. این یارانه نقدی بر اساس بعد خانوار بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان تعیین شده بود. اما با توجه به تورم قابل توجه در ماه‌های اخیر، قدرت خرید یارانه جدید نیز با تغییر همراه شده است.

همان‌طور که محاسبات نشان می‌دهد ارزش واقعی یارانه معیشتی در تیر ۹۹، نزدیک به ۱۸ درصد در قیاس با آبان ۹۸ کمتر شده است. براساس محاسبات انجام شده، میزان یارانه ۵۵ هزار تومان در فروردین ماه به ۵۰ هزار و ۶۰۰ رسیده، در اردیبهشت ماه به ۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان و در خرداد ماه به ۴۸ هزار و ۴۰۰ و در تیرماه به ۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

در واقع یارانه معیشتی که به‌طور اسمی ۵۵ هزار تومان ارزش دارد، در تیرماه سال جاری با کاهش ۹ هزار و ۶۰۰ تومان به ارزش واقعی ۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. از سوی دیگر ارزش واقعی یارانه معیشتی ۱۰۳ هزار تومانی نیز در تیرماه سال جاری حدود ۸۵ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است.

در خانوارهای ۳ نفره نیز که یارانه معیشتی ۱۳۸ هزار تومان دریافت می‌کنند، ارزش واقعی این یارانه با کاهش ۲۴ هزار تومانی ۱۱۴ هزار تومان برآورد شده است.

در خانوارهای ۴ نفره نیز یارانه ۱۷۸ هزار تومان تخصیص داده می‌شود که ارزش واقعی این یارانه در ماه گذشته ۱۴۷ هزار تومان بوده است.

بیشترین یارانه معیشتی پرداختی، به خانوارهای ۵نفره و بیشتر است که دولت به سرپرست خانوار ۲۰۳ هزار تومان پرداخت می‌کند که در تیرماه نیز با کاهش ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ارزش واقعی ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

منبع: دنیای اقتصاد 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند