تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

ازدواج ۱۳۱ هزار کودک در ۵ سال گذشته (اینفوگرافیک)

ازدواج ۱۳۱ هزار کودک در ۵ سال گذشته (اینفوگرافیک)

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که ۱۳۱ هزار کودک کمتر از ۱۵ سال، در پنج سال گذشته در ایران ازدواج کرده‌اند. آمار ازدواج کودکان در این سال‌ها چه می‌گویند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، آنطور که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، ۱۳۱ هزار کودک کمتر از ۱۵ سال در پنج سال گذشته ازدواج کرده‌اند. آمار ازدواج کودکان در این سال‌ها چه می‌گویند؟

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ۳۳۳۷۱ نفر از دختران کمتر از ۱۵ سال در سال ۹۶ ازدواج کردند. همچنین ۳۰۵۳۲ نفر، ۲۸۴۱۲ نفر، ۳۱۵۱۸ نفر، ۷۵۲۹ نفر از دختران کمتر از ۱۵ سال به ترتیب در سال ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ ازدواج کردند.

۴۲ نفر از پسران کمتر از ۱۵ سال در سال ۹۶ ازدواج کردند. ۲۹ نفر، ۲۳ نفر، ۲۱ نفر و هشت نفر از پسران کمتر از ۱۵ سال به ترتیب در سال ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ ازدواج کردند.

آماری از ازدواج کودکان در ۵ سال گذشته

تولد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۱۴۰۰

پیش‌تر نیز ایسنا در گزارشی در مورد ازدواج کودکان نوشت: مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که سازمان ثبت احوال کشور منتشر کرد، در شش ماه و ۱۶ روز نخست سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۹۱ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شدند. بنابر اعلام سازمان ثبت احوال کشور این ارقام آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی‌های بعدی تغییر کنند.

در این میان ۴۲۱ کودک از مجموع ۷۹۱ کودک متولد شده از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله، پسر و ۳۷۰ کودک نیز دختر هستند.

بیشترین تولد در کدام استان بود؟

سیستان و بلوچستان با تولد ۱۲۷ پسر و ۱۲۱ دختر از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله طی سال ۱۴۰۰ در صدر این آمار قرار دارد.

پس از این استان، به ترتیب خوزستان با تولد ۴۸ پسر و ۴۴ دختر، خراسان رضوی با تولد ۳۶ پسر و ۲۹ دختر قرار دارد. پس از این استان‌ها گلستان با تولد ۲۵ پسر و ۲۱ دختر، کرمان با تولد ۲۳ پسر و ۲۲ دختر  قرار دارد. همچنین آذربایجان شرقی با تولد ۲۵ پسر و ۱۰ دختر در صدر آمار کودکانی است که از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شدند.

خراسان جنوبی با تولد یک پسر کمترین کودکان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در آنجا متولد شد. پس از آن، کهگیلویه و بویر احمد و قم هر کدام با تولد یک دختر و ایلام با تولد دو دختر، کمترین کودکان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله در آنجا متولد شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند