تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

تغییر عجیب در رفتار پولی مردم / اسکناس در دست مردم کم شد

تغییر عجیب در رفتار پولی مردم / اسکناس در دست مردم کم شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفند ماه سال گذشته میزان اسکناس در دست مردم به طرز عجیبی با رشد 20 درصدی همراه شده بود، اما طی سه ماهه ابتدایی امسال حدود 4.5 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست مردم کاسته شده و روانه سیستم بانکی شده که سهم بانک‌ها در جذب این اسکناس‌ها بیشتر از بانک مرکزی بوده است.

آمارها نشان می‌دهد، طی سه ماهه ابتدایی امسال از میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاسته شده و به میزان آن نزد بانک‌ مرکزی و بانک‌ها افزوده شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سه ماهه ابتدایی سال جاری اقتصاد کشور شاهد افت میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بود.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی پنج سال اخیر اسکناس و مسکوک در دست مردم از 33.4 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به حدود 50 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید، یعنی بیش از 50 درصد رشد داشته است.

طی این سال‌ها بیشترین میزان رشد اسکناس و مسکوک در دست مردم مربوط به سال 1397 بوده که در نسبت به سال 1396، بیش از 23 درصد رشد داشته، یعنی حجم اسکناس‌ها به جای اینکه در بانک‌ها سپرده‌گذاری یا به اشکال دیگر سرمایه‌گذاری شود در دست مردم باقی مانده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفند ماه سال گذشته میزان اسکناس در دست مردم به طرز عجیبی با رشد 20 درصدی همراه شده بود، اما پس از آن در بهار امسال این جریان به سمت بانک‌ها سرازیر شده است.

بر همین اساس طی سه ماهه ابتدایی امسال حدود 4.5 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست مردم کاسته شده و روانه سیستم بانکی شده که در سهم بانک‌ها در جذب این اسکناس‌ها بیشتر از بانک مرکزی بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند