اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات اصناف

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات اصناف

طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور برای تعیین مالیات اصناف، کسبه و تراکنش‌های بانکی ملاک اعتماد و صحت ادعای افراد پرداخت‌کننده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مودی است.

ایرنا گزارش داد، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

در اجرای صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می‌شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین نمایند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آنها ثابت شود.

این امر در خصوص مودیانی که علیرغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مودیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام نمایند.

پیش از این خبرنگار تجارت‌نیوز طی گزارشی به این سوال پاسخ داده بود که آیا مالیات اصناف تغییر می‌کند؟ برای مطالعه این گزارش به لینک مراجعه کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند