اطلس «گرسنگی» در دنیا؛ ایران چه وضعیتی دارد؟

اطلس «گرسنگی» در دنیا؛ ایران چه وضعیتی دارد؟

نتایج گزارش مذکور حاکی از آن است که وضعیت گرسنگی در جهان به میزان زیادی بهبود یافته، به نحوی که شاهد بهبود 27 درصدی در این زمینه در سطح جهان هستیم. اما این بهبود بیشتر به صورت ناهمگون بوده است. چرا که هنوز مناطق زیادی از جهان از گرسنگی رنج می‌برند.

میلاد مرادی: شاخص جهانی گرسنگی (Global Hunger Index) برای سال 2017 به تازگی منتشر شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، این شاخص، یک شاخص بهداشتی محسوب می‌شود. اما دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز است. در گزارش سال 2017 وضعیت حدود 119 کشور دنیا بررسی شده است.

نتایج گزارش مذکور حاکی از آن است که وضعیت گرسنگی در جهان به میزان زیادی بهبود یافته، به نحوی که شاهد بهبود 27 درصدی در این زمینه در سطح جهان هستیم. اما این بهبود بیشتر به صورت ناهمگون بوده است. چرا که هنوز مناطق زیادی از جهان از گرسنگی رنج می‌برند.

گزارش مذکور نسبت به وخامت اوضاع در سوریه، سودان و سومالی هشدار داده است. نمرات شاخص جهانی گرسنگی براساس چهار شاخص سوء‌تغذیه، کم‌وزنی کودکان، کوتاه‌‌قدی کودکان و مرگ‌و‌میر کودکان زیر پنج سال تدوین شده است.

براساس گزارش مذکور، سهم جمعیتی که در کشورهای مختلف جهان دچار سوء‌تغذیه هستند، حدود 13 درصد است. این در حالی است که در سال 2000 نزدیک به 18.2 درصد از جمعیت از سوء‌تغذیه رنج می‌بردند. 27.8 درصد از کودکان در گزارش جدید از کم‌وزنی رنج می‌برند. این آمار برای سال 2000 معادل 37.7 درصد بوده است.

همچنین گزارش 2017 تاکید می‌کند که 9.5 درصد از کودکان کوتاه‌قد هستند. این در حالی است که این آمار برای سال 2000 معادل 9.9 درصد بوده است. در نهایت براساس گزارش 2017، مرگ‌و‌میر کودکان زیر پنج سال در جهان 4.7 درصد گزارش شده است. این آمار برای سال 2000 در حدود 8.2 درصد بوده است.

گزارش 2017 شاخص جهانی گرسنگی نام هشت کشور را در لیست کشورهای در مرز هشدار قرار داده است که شامل یمن، جمهوری آفریقا، چاد، لیبریا، ماداگاسکار، سیرالئون، سودان و زامبیا است. کشورهایی که اکثر آنها درگیر جنگ‌ها و خشونت‌های سیاسی هستند.

گزارش شاخص گرسنگی 2017، نشان می‌دهد که هم ایران و هم به طور متوسط سایر کشورها، وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند.

در این گزارش، گرسنگی به معنای ناراحتی ناشی از کمبود کالری کافی تعریف شده است. همچنین سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)، گرسنگی را محرومیت از مصرف حداقل کالری که یک فرد سالم با توجه به سن، جنس، قد و ویژگی‌های جسمی برای زنده ماندن نیاز دارد، تعریف کرده است.

براساس گزارش مذکور، ایران در بین 119 کشور، رتبه 30 را کسب کرده که نشان از بهبود وضعیت ایران نسبت به سال‌های گذشته دارد.

امتیازی که به هر کدام از شاخص‌ها داده می‌شود، بازه‌ای بین صفر  تا 100 است که صفر بهترین امتیاز و 100 بدترین امتیاز را نشان می‌دهد. ایران در سال‌های 1992، 2000، 2008، 2017 به ترتیب امتیازهای 17.5، 13.6، 8.7 و 7.4 را تجربه کرده که نشانگر بهبود وضعیت ایران در ایران شاخص است.

همچنین گزارش نشان می‌دهد که وضعیت شاخص گرسنگی در ایران از سال 2000 تا 2017 بین 25 تا 49 درصد بهبود داشته است. ایران از کشورهایی همچون عمان، مصر و لبنان جایگاه بهتری در این زمینه دارد. با این حال ترکیه، عربستان، ترکیه، اردن و تونس جایگاه بهتری نسبت به ایران دارند.

گزارش شاخص جهانی گرسنگی 2017 نشان می‌دهد که ایران از چهار شاخص پیش‌گفته، در سه شاخص بهبود قابل‌توجهی را کسب کرده، با این حال درصد افرادی که در ایران دچار سوء‌تغذیه شده‌اند، از 3.8 در سال 1991 به 5.5 درصد در سال 2016 به 5.5 درصد رسیده که نشانگر بدتر شدن وضعیت ایران در این شاخص است.

اما براساس این گزارش درصد کودکانی که در ایران دچار کوتاه‌قدی شده‌اند، از 23.5 درصد در سال 1990 به 7.2 درصد در سال 2017 رسیده که بیانگر بهبود قابل‌توجه در این زمینه است. همچنین درصد کودکانی که در سال 1990 از کم‌وزنی رنج می‌برده‌اند، در حدود 9.7 درصد بوده این در حالی است که این آمار با کاهش چشمگیر در سال 2016 به 3.7 درصد رسیده است.

در نهایت گزارش شاخص جهانی 2017 نشان می‎‌دهد که مرگ‌و‌میر کودکان کمتر از پنج سال ایران از 5.2 درصد در سال 1992 به 1.6 درصد در سال 2016 رسیده است.

لازم به ذکر است که در این شاخص، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بررسی نمی‌شوند و بیشتر کشورهایی که به لحاظ وضعیت معیشتی دارای مشکل هستند، بررسی می‌شوند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند