تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آخرین گمانه‌زنی‌ها از افزایش حقوق سال آینده

آخرین گمانه‌زنی‌ها از افزایش حقوق سال آینده

تا ساعاتی دیگر جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود و در جدیدترین گمانه‌زنی‌ها احتمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده وجود دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، جلسه شورای عالی کار با حضور سه جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت امروز برگزار می‌شود. طبق سیگنال‌هایی که از جلسه هفته گذشته این شورا بیرون آمد احتمال این که میزان افزایش حقوق کارگران امروز مشخص شود زیاد است.

افزایش حقوق ۴۰ درصدی: از آنجایی که گفته می‌شود در جلسه قبلی گروه کارفرمایی افزایش حقوق ۳۳ درصدی را پیشنهاد داده‌اند ولی گروه کارگری قبول نکرده‌اند، بنابراین احتمال افزایش حقوق بیش از این مقدار تا ۴۰ درصد وجود دارد.

پیش از این نیز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفته بود که با توجه به اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق و افزایش سنوات دستمزد، حقوق کارگران در سال آینده حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

با افزایش ۴۰ درصدی، حداقل حقوق به دو میلیون و ۶۷۴ هزار تومان می‌رسد.

افزایش حقوق ۲۵ درصدی: حقوق کارمندان برای سال بعد ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، اگر تصمیم شورای عالی کار این باید باشد که افزایش حقوق کارگران همسان با کارمندان دولت باشد پایه حقوق دو میلیون و ۳۸۷ هزار تومان برآورد می‌شود.

افزایش حقوق همپای تورم(۳۴ درصد): از آنجایی که نرخ تورم یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران است، اگر پایه حقوق هم‌پای تورم افزایش یابد با توجه به تورم ۳۴ درصدی اعلامی مرکز آمار ایران برای بهمن ماه امسال، باید حداقل حقوق کارگران در سال آینده دو میلیون و ۵۶۰ هزار تومان شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند