۴ شرکت بورسی افزایش سرمایه دادند

۴ شرکت بورسی افزایش سرمایه دادند

بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال چهار شرکت بورسی مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه خود را ارائه دادند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال چهار شرکت بورسی مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه خود را ارائه دادند. بر این اساس شرکت‌های تولیدی لنت ترمز ایران، گروه صنایع سیمان کرمان، سیمان مازندران و خوراک دام پارس درخواست افزایش سرمایه دادند.

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت تولیدی لنت ترمز ایران با نماد خلنت ارائه شد. این شرکت با سرمایه فعلی ۱۳ میلیارد تومان خواستار افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی شده است. مبلغ افزایش سرمایه درخواستی ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است. موضوع این افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و محل تأمین آن سود انباشته اعلام شده است.

شرکت گروه صنایع سیمان کرمان با نماد سکرما نیز مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه خود را ارائه داد. سرمایه فعلی این شرکت ۹۹ میلیارد تومان است. این شرکت درخواست افزایش سرمایه ۵۱ درصدی به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان را ارائه داده است.

موضوع افزایش سرمایه جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده در طرح‌ها و پروژه‌ها و محل تأمین افزایش سرمایه سود انباشته اعلام شده است.

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت سیمان مازندران با نماد سمازن نیز ارائه شد. سرمایه فعلی این شرکت ۱۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و میزان افزایش سرمایه درخواستی ۵۰ درصد است.

مبلغ افزایش سرمایه ۸۲ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان، موضوع افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و محل تأمین آن سود انباشته اعلام شده است.

شرکت خوراک دام پارس با نماد غدام نیز درخواست افزایش سرمایه ۱۶۷ درصدی خود را ثبت کرد. سرمایه فعلی این شرکت ۶ میلیارد تومان و مبلغ افزایش سرمایه درخواستی ۱۰ میلیارد تومان است. همچنین موضوع افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و محل تأمین آن سود انباشته اعلام شده است.

آخرین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند