تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

جزئیاتی از افزایش سرمایه چند شرکت بورسی / افزایش سرمایه ۴۰۰۰ درصدی یک نماد

جزئیاتی از افزایش سرمایه چند شرکت بورسی / افزایش سرمایه ۴۰۰۰ درصدی یک نماد

بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، چند شرکت بورسی اقدام به انتشار آگهی‌های ثبت افزایش سرمایه‌های خود کردند. 

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، چند شرکت بورسی اقدام به انتشار آگهی‌های ثبت افزایش سرمایه‌های خود کردند.

_ «ومپنا»: این شرکت با  سرمایه فعلی ۵ میلیارد تومانی قصد افزایش سرمایه ۳۹۹۰۰ درصدی دارد. مبلغ این افزایش سرمایه ۱۹۹۵ میلیارد تومان است. این شرکت از محل مطالبات و اورده نقدی افزایش سرمایه می‌دهد.

_ «فسوژ»: این شرکت با سرمایه ثبت شده ۴۰ میلیارد تومانی قصد افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومانی دارد. درصد افزایش سرمایه این شرکت ۵۰ درصد است. افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته خواهد بود.

_ «بخاور»: این شرکت با سرمایه فعلی ۱۲۰ میلیارد تومانی قصد افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته  و سایر اندوخته‌ها است.

_ «برکت»: این شرکت با سرمایه ۵۸۰۰۰۰ میلیارد تومانی قصد افزایش سرمایه ۲۶ درصدی به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی دارد.

_ «شفن»: این شرکت با سرمایه ۹۵ میلیارد تومانی قصد افزایش سرمایه ۴۰۱۰ درصدی به مبلغ ۳۹۰۵ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را دارد.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند