اکسکوینو

شفاف‌سازی افزایش سرمایه ۴ ناشر بورسی

پیش بینی بورس امروز 20 دی 1401

ناشران بورسی و فرابورسی در روزهای اخیر اطلاعیه‌هایی را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند. بخشی از این اطلاعیه‌‌‌ها درباره فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طی روزهای گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی در سامانه کدال از سوی ناشران بورسی و فرابورسی منتشر شد که بخشی از این اطلاعیه‌‌‌ها به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص داشت.

بر این اساس در ادامه به تشریح جزئیات چهار اطلاعیه پرداخته شده است.

پلاست

شرکت پلاستیران از تمدید مهلت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام خبر داد. در اطلاعیه شرکت آمده است که با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۰۳/ ۰۶/ ۱۴۰۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/ ۰۷/ ۱۴۰۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۶/ ۵ میلیارد تومان به‌‌‌ مبلغ ۵۰‌میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۷۶۸‌درصدی) از محل مطالبات و آورده نقدی، مهلت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام از تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۴۰۰ لغایت تاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۴۰۰ تعیین شده است.

واحیا

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان اعلام کرد که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰‌میلیارد تومان به ‌‌‌مبلغ ۸۰۰‌میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۷۰۰‌درصدی) از محل سود انباشته در تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

زگلدشت

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان نیز اعلامیه پذیره‌‌‌نویسی عمومی حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده را در سامانه کدال منتشر کرد.

بر این اساس شرکت اعلام کرده است که با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰‌ میلیارد تومان به ‌‌‌مبلغ ۷۰‌میلیارد تومان (افزایش سرمایه ۲۵۰‌درصدی)، تعداد ۴۰۰‌میلیون و ۳۴۷‌هزار و ۵۱۵ سهم با توجه به حق‌تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه، به این وسیله تعداد ۵۹‌میلیون و ۶۵۲‌هزار و ۴۸۵ سهم ۱۰۰تومانی برای پذیره‌‌‌نویسی عمومی عرضه می‌شود.

بر این اساس مهلت پذیره‌‌‌نویسی عمومی از تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ لغایت تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۰ تعیین شده است.

وپخش

هلدینگ داروپخش نتایج حاصل از فروش حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده را به شرح ذیل منتشر کرد:

مبلغ فروش حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده: ۲/ ۳۵ میلیارد تومان

هزینه‌‌‌ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده: ۴/ ۳۳۶ میلیون تومان

خالص وجوه ناشی از فروش حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده: ۸/ ۳۴ میلیارد تومان

تعداد حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده: ۱۱‌میلیون و ۵۲۲‌هزار و ۳۰ سهم مبلغ متعلق به هر حق‌تقدم: ۹/ ۳۰۲۶ تومان

آخرین اخبار حوزه بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند