اکسکوینو

توضیحات وزارت جهاد کشاورزی درباه احتمال افزایش قیمت برنج

قیمت برنج

وزارت جهاد کشاورزی درباره احتمال افزایش قیمت برنج و کاهش واردات آن توضیح داد: از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان آبان ماه حدود یک میلیون و 400 هزار تن برنج وارد کشور شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، دوم بهمن ماه سال جاری گزارشی تحت عنوان «شوک دولت به بازار/ قیمت برنج چقدر افزایش یافت؟» در این رسانه منتشر شد که معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ارائه توضیحاتی در این رابطه کرد.

در توضیحات وزارت جهاد کشاورزی آمده است: میزان تولید برنج در داخل کشور در سال گذشته حدود دو میلیون و 200 هزار تن بوده و نیاز کشور با احتساب مصرف سرانه 35 کیلوگرم، حداکثر سه میلیون است.

بنابراین کسری نیاز برای تامین تقاضای داخل حدود یک میلیون تن بوده که از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان آبان ماه حدود یک میلیون و 400 هزار تن برنج وارد کشور شده است.

همچنین میانگین قیمت عمده‌فروشی برنج ارقام محلی و پر محصول در سال زراعی جاری در شرایط زارعین حدود 39 هزار تا 90 هزار تومان در هر کیلوگرم در انواع ارقام برنج بوده است که بر اساس ذائقه و سطح درآمد مصرف‌کننده داخلی انواع ارقام برنج در بازار موجود و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای مطالعه بیشتر مطلب احتمال افزایش قیمت برنج به دنبال توقف واردات را در تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند