الزام معتبر بودن ثبت سفارش هنگام ترخیص کالا برداشته شد

الزام معتبر بودن ثبت سفارش هنگام ترخیص کالا برداشته شد
گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرد: الزام معتبر بودن ثبت سفارش هنگام ترخیص کالا در خصوص ثبت سفارش‌هایی که اعتبار آنها پس از اظهار به گمرک منقضی می‌شود، برداشته شده است.

گمرک در بخشنامه‌ای اعلام کرد: الزام معتبر بودن ثبت سفارش هنگام ترخیص کالا در خصوص ثبت سفارش‌هایی که اعتبار آنها پس از اظهار به گمرک منقضی می‌شود، برداشته شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، گمرک در همین راستا به ناظرین حوزه‌های نظارت گمرکات استان و مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی با عنایت به مفاد ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات اعلام کرد: واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. همچنین بر اساس تبصره ۱ ذیل این ماده تاکید می‌کند «موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست».

همچنین مستند به مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالاشاره و بند ۵ مصوبات صورت‌حساب مشترک فیمابین گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی چنان‌چه در زمان اظهار کالای تجاری به گمرک، مجوز ثبت سفارش مربوط دارای اعتبار باشد و اعتبار این مجوز پس از اظهار کالا به گمرک منقضی شود، گمرکات کشور نسبت به پذیرش مجوز ثبت سفارش مذکور اقدام منقضی معمول و از هدایت مراجعین محترم به وزارت صمت جهت تمدید مجوز ثبت سفارش خودداری نمایند.

 

منبع: ایلنا

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند