اکسکوینو
معاون سازمان مالیاتی خبر داد:

امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت‌ماه

تجارت نیوز

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، از امکان ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ خبر داد.

نادر جنتی، گفت: آن دسته از مودیان محترم مشمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که اطلاعات معاملات فصلی خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند، جرایم مقرر قانونی آنان قابل بخشش می باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از آنجایی که موکول کردن ارسال اطلاعات به روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطلاعات واصله ممکن است موجب بروز مشکلات شود، لذا درخواست می‌شود مودیان محترم مالیاتی، ارسال صورت معاملات فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت و براساس ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.

 

منبع:سازمان امور مالیاتی

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند