ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف جهان شد

ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف جهان شد

ایران با سهم ۱۸.۱ درصدی از تجارت جهانی، در سال ۲۰۱۷ مقام اول صادرات فرش دستباف را در بین کشورهای جهان به دست آورد.

ایران با سهم ۱۸.۱ درصدی از تجارت جهانی، در سال ۲۰۱۷ مقام اول صادرات فرش دستباف را در بین کشورهای جهان به دست آورد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از مرکز ملی فرش ایران؛ بر اساس اطلاعات مرکز ملی فرش برگرفته از سایت جهانی unstats.un.org، ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داد.

در سال ۲۰۱۷ سهم ایران از تجارت جهانی ۱۸.۱درصد و سهم هند به عنوان بزرگترین رقیب ایران در تولید و صدور فرش دستباف، از تجارت جهانی ۱۶.۳ درصد است. همچنین لازم به ذکر است، در سال ۲۰۱۷ سهم ایران از صادرات جهانی ۲۷.۹ درصد و سهم هند ازصادرات جهانی ۲۵.۲ درصد است.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند