ایران چقدر مستاجر دارد؟

ایران چقدر مستاجر دارد؟

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در حدود یک چهارم خانوارهای ایرانی در واحدهای استیجاری زندگی می‌کنند.

آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته 25.9 درصد از خانوارهای ایرانی در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی کرده‌اند که نسبت به سال ماقبل آن کاهشی اندک را نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در یک دهه گذشته میانگین تعداد خانوارهای مستاجران در حدود یک چهارم جمعیت بوده است این در حالی است که در سال 1390 رکورد نسبت مستاجران به نسبت خانوارهای ایرانی شکست و 28.5 درصد از جمعیت ایران مستاجر شدند.

با توجه به آمارهای آخرین سرشماری صورت گرفته در ایران یعنی در سال 1395 تعداد خانوارهای ایرانی برابر با 24 میلیون خانوار بوده است. به این ترتیب از جمله 24 میلیون خانوار ایرانی، بیش از 6 میلیون. دویست هزار خانوار در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند. زندگی در خانه‌های اجاره‌ای در ایران دشواری‌های فراوانی را به همراه دارد چرا که تورم بالا سبب شده است قیمت اجاره‌بها در ایران همواره بیش از نرخ تورم رشد می‌کند.

مسکن سرمایه‌ای‌ترین کالای ایرانی است و از این رو مالکیت مسکن یا عدم مالکیت ان می‌تواند وضعیت درآمدی خانوار را تحت تاثیر شدید قرار دهد.

 

منبع: خبرآنلاین

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند