سایه سنگین ساخت‌وسازهای بلند بر پایتخت (گزارش تصویری)

سایه سنگین ساخت‌وسازهای بلند بر پایتخت (گزارش تصویری)

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند تصویر از ساخت‌وساز ساختمان‌های بلند در مناطق مرکزی و غرب تهران را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند تصویر از ساخت‌وساز ساختمان‌های بلند در مناطق مرکزی و غرب تهران را مشاهده می‌کنید. پروژه‌های ساختمانی که قطعا پس از ساخت جلوه قابل توجهی در تصویر تهران خواهند داشت.

 

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند