بازار مواد غذایی تهران در روز‌‌های محرم (گزارش تصویری)

تجارت نیوز

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند تصویر از حال و هوای بازار شلوغ انبار نفت تهران (بازار کالا‌های اساسی ) در روز‌های محرم را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، چند تصویر از حال و هوای بازار شلوغ انبار نفت تهران (بازار کالا‌های اساسی) در روز‌های محرم را مشاهده می‌کنید.

 

بازار کالای ساسی

کالا مواد غذایی

برنج ایرانی

برنج ایرانی

بازار مواد غذایی

انبار نفت کالای اساسی

لبنیات بازار

مواد غذایی

بازار برج

قیمت تخم مرغ

بازار کالا

بازار

قیمت مرغ

بازار

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند