سلسله گزارش‌های نقادانه تجارت‌نیوز از کارنامه عملکرد بانک‌ها و شرکت‌ها

وام ۸۰ هزار میلیاردی یک ابربدهکار به دولتی‌ها

وام ۸۰ هزار میلیاردی یک ابربدهکار به دولتی‌ها

بانکی که بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد تا پایان آذر ماه امسال بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به دولت و افراد دولتی وام داده است.

بانک ملت با در اختیار داشتن شبکه‌ای از ۱۴۶۶ شعبه بانکداری به عنوان یکی از بانک‌های غیردولتی تجاری ایران شناخته می‌شود. این بانک از سال جاری ۲۲ واحد از تعداد شعبه‌های خود کاسته است.

تجارت‌نیوز در سلسله گزارش‌هایی با عنوان «کارنامه» با نگاهی نقادانه به بررسی کارنامه عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های مختلف می‌پردازد. کارنامه ۹ماهه ابتدایی امسال بانک ملت حاوی نکات قابل توجهی است.

طبق صورت‌های مالی منتشره، بانک ملت در پایان آذر ماه امسال دارای ۲۵۷ هزار میلیارد تومان دارایی بوده که در مقایسه با سال پایان سال ۱۳۹۶ با ۱۶ درصد رشد مواجه بوده است.

مطالبات بانک ملت

بانک ملت بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه داشته که طی ۹ماهه نخست امسال ۲۸ درصد رشد داشته است.

همچنین این بانک تا پایان آذر ماه امسال بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان به افراد دولتی وام داده است.

بانک ملت در ۹ماهه نخست امسال ۱۱٫۵ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها و موسسات اعتباری مطالبه داشته (وام بین بانکی) که این میزان در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۷۳ درصد رشد داشته است.

موجودی نقد این بانک در پایان آذر ماه امسال ۲۳٫۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۷۸ درصد افزایش داشته است.

بدهی بانک ملت

میزان کل بدهی بانک ملت بیش از ۲۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن مربوط به سپرده‌های بلندمدت مشتریان است.

میزان سپرده‌های‌ بلندمدت بانک ملت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که طی ۹ماهه نخست سال جاری هفت درصد رشد داشته است.

بدهی بانک ملت به بانک مرکزی که طی ۹ماهه اول امسال ۱۱ درصد رشد داشته، به بیش از ۵۶ هزار میلیارد رسیده است.

همچنین این بانک حدود ۸۹۰ میلیارد تومان به سایر بانک‌ها موسسات اعتباری بدهکار است.

سود و زیان بانک ملت

بانک ملت طی دوره ۹ماهه نخست سال جاری با ایجاد سود خالص ۴۸۲ میلیارد تومانی توانست زیان انباشته را تا حد ۳۶ درصد کاهش دهد و مقدار آن از ۱٫۳ هزار میلیارد تومان به زیان ۸۵۴ میلیارد تومان برساند.

این بانک در پایان آذر ماه سال جاری برای هر سهم سود ۹۷ ریالی ساخته که در مقایسه با ابتدای سال جاری ۱۷ درصد کاهش داشته است.

بانک ملت طی دوره ۹ماهه ابتدایی سال جاری توانسته از میزان هزینه‌های مشکوک‌الوصول خود بکاهد، به طوری که مقدار آن از ۱٫۶ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در آذر ماه رسیده است.

این بانک در پایان آذر ماه امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مشاع داشته که ۱۱ هزار میلیارد آن از طریق سود وام‌‌های پرداختنی‌ و دو هزار میلیارد آن از طریق سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها بوده است.

بانک از این میزان درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است.

در مجموع درآمدهای بانک ملت در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه سال جاری به ۶٫۹ هزار ملیارد تومان رسیده که با توجه به ۶٫۳ هزار میلیارد تومان هزینه‌های بانک، حدود ۴۸۲ میلیارد تومان سود خالص برای بانک ساخته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند