موضوعات داغ:
سلسله گزارش‌های نقادانه تجارت‌نیوز از کارنامه عملکرد بانک‌ها و شرکت‌ها

وام 80 هزار میلیاردی یک ابربدهکار به دولتی‌ها

وام 80 هزار میلیاردی یک ابربدهکار به دولتی‌ها

بانکی که بیش از 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد تا پایان آذر ماه امسال بیش از 80 هزار میلیارد تومان به دولت و افراد دولتی وام داده است.

بانک ملت با در اختیار داشتن شبکه‌ای از 1466 شعبه بانکداری به عنوان یکی از بانک‌های غیردولتی تجاری ایران شناخته می‌شود. این بانک از سال جاری 22 واحد از تعداد شعبه‌های خود کاسته است.

تجارت‌نیوز در سلسله گزارش‌هایی با عنوان «کارنامه» با نگاهی نقادانه به بررسی کارنامه عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های مختلف می‌پردازد. کارنامه 9ماهه ابتدایی امسال بانک ملت حاوی نکات قابل توجهی است.

طبق صورت‌های مالی منتشره، بانک ملت در پایان آذر ماه امسال دارای 257 هزار میلیارد تومان دارایی بوده که در مقایسه با سال پایان سال 1396 با 16 درصد رشد مواجه بوده است.

مطالبات بانک ملت

بانک ملت بیش از 13 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه داشته که طی 9ماهه نخست امسال 28 درصد رشد داشته است.

همچنین این بانک تا پایان آذر ماه امسال بیش از 66 هزار میلیارد تومان به افراد دولتی وام داده است.

بانک ملت در 9ماهه نخست امسال 11.5 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها و موسسات اعتباری مطالبه داشته (وام بین بانکی) که این میزان در مقایسه با پایان سال 1396 معادل 73 درصد رشد داشته است.

موجودی نقد این بانک در پایان آذر ماه امسال 23.3 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال گذشته 78 درصد افزایش داشته است.

بدهی بانک ملت

میزان کل بدهی بانک ملت بیش از 251 هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن مربوط به سپرده‌های بلندمدت مشتریان است.

میزان سپرده‌های‌ بلندمدت بانک ملت بیش از 120 هزار میلیارد تومان بوده که طی 9ماهه نخست سال جاری هفت درصد رشد داشته است.

بدهی بانک ملت به بانک مرکزی که طی 9ماهه اول امسال 11 درصد رشد داشته، به بیش از 56 هزار میلیارد رسیده است.

همچنین این بانک حدود 890 میلیارد تومان به سایر بانک‌ها موسسات اعتباری بدهکار است.

سود و زیان بانک ملت

بانک ملت طی دوره 9ماهه نخست سال جاری با ایجاد سود خالص 482 میلیارد تومانی توانست زیان انباشته را تا حد 36 درصد کاهش دهد و مقدار آن از 1.3 هزار میلیارد تومان به زیان 854 میلیارد تومان برساند.

این بانک در پایان آذر ماه سال جاری برای هر سهم سود 97 ریالی ساخته که در مقایسه با ابتدای سال جاری 17 درصد کاهش داشته است.

بانک ملت طی دوره 9ماهه ابتدایی سال جاری توانسته از میزان هزینه‌های مشکوک‌الوصول خود بکاهد، به طوری که مقدار آن از 1.6 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به حدود 400 میلیارد تومان در آذر ماه رسیده است.

این بانک در پایان آذر ماه امسال 13 هزار میلیارد تومان درآمد مشاع داشته که 11 هزار میلیارد آن از طریق سود وام‌‌های پرداختنی‌ و دو هزار میلیارد آن از طریق سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها بوده است.

بانک از این میزان درآمد 11 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است.

در مجموع درآمدهای بانک ملت در دوره منتهی به 30 آذر ماه سال جاری به 6.9 هزار ملیارد تومان رسیده که با توجه به 6.3 هزار میلیارد تومان هزینه‌های بانک، حدود 482 میلیارد تومان سود خالص برای بانک ساخته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند