بخشنامه گمرک درباره خروج موقت وسائط نقلیه

مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای بر ارزیابی دقیق و درج کامل مشخصات (شماره موتور، سریال، شاسی، رنگ و...) خروج موقت وسائط نقلیه تاکید کرد.

بخشنامه گمرک درباره خروج موقت وسائط نقلیه

مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه‌ای بر ارزیابی دقیق و درج کامل مشخصات (شماره موتور، سریال، شاسی، رنگ و…) خروج موقت وسائط نقلیه تاکید کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در بخشی از ابلاغیه علی اکبر شامانی آمده است: گمرکات اجرایی کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که پس از تنظیم اظهارنامه خروج موقت (در سیستم جامع امور گمرکی) نسبت به ارزیابی دقیق، درج کامل مشخصات از قبیل شماره موتور، شماره سریال، شماره شاسی و رنگ و در صورت لزوم نشانه گذاری و انطباق پلمپ اقدام شود.

 

منبع: ایبنا


این مطلب را به اشتراک بگذارید