برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان کامیون قانونی شد

برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان کامیون قانونی شد

پیشنهاد برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان، اصلاح ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت در نشست شورای عالی هماهنگی ترابری به تصویب رسید.

پیشنهاد برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان، اصلاح ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت در نشست شورای عالی هماهنگی ترابری به تصویب رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، دویست‌وپنجمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی یک‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ برگزار و بندهای زیر مصوب شد:

۱- پیشنهاد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در زمینه برقراری پوشش بیمه تکمیلی رانندگان بخش بار برون‌شهری توسط تشکل‌های صنفی کشوری یا استانی در جهت تامین رفاه و آسایش بیشتر ایشان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۲- پیشنهاد اصلاحی بندهای ۲ و ۳ مصوبه ۱۶۷ و ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۷-۱۴۶ شورا درخصوص ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت، مطرح و تصویب گردید.

۳- تحلیل وضعیت مالکیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و علل عدم تمایل شرکت‌ها به کامیون‌داری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه و مقرر گردید بمنظور بررسی راهکارهای پیشنهادی، موضوع مجددا در کمیسیون فرعی شورا مطرح و جمع‌بندی گردد.

 

منبع:ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند