بیش از 31.7 میلیون نفر در ایام نوروز 93 سفر کردند

آمارهای سفرهای نوروزی نشان می دهد از 25 اسفند ماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جاری در مجموع 31 میلیون و 765 هزار و 600 نفر توسط ناوگان ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی در ایام نوروزی سفر کردند. بررسی سفرهای نوروزی حاکی از آن است که در مدت یاد شده 2 میلیون

آمارهای سفرهای نوروزی نشان می دهد از 25 اسفند ماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جاری در مجموع 31 میلیون و 765 هزار و 600 نفر توسط ناوگان ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی در ایام نوروزی سفر کردند.

بررسی سفرهای نوروزی حاکی از آن است که در مدت یاد شده 2 میلیون و 699 هزار و 155 مسافر توسط ناوگان حمل و نقل هوایی کشور در مسیرهای داخلی و خارجی جا به جا شده اند که از این تعداد یک میلیون و 885 هزار و 844 مسافر در مسیرهای داخلی و 813 هزار و 311 مسافر در مسیرهای بین المللی بوده است.

همچنین یک میلیون و 829 هزار و 257 نفر از هموطنان نیز طی 20 روز یاد شده توسط ناوگان حمل و نقل ریلی کشور به مقاصد خود عزیمت کردند.

با افزایش سفرهای دریایی نیز آمارها نشان می دهد در این مدت در مجموع شش میلیون و 256 هزار و 688 نفر از هموطنان توسط شناورهای دریایی از طریق بنادر کشور جا به جا شده اند.

بیشترین سفرهای نوروزی کشور در این ایام توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای انجام شده، بطوری که در مجموع 20 میلیون و 980 هزار و 500 مسافر به سفرهای نوروزی رفتند که از این تعداد 20 میلیون و 130 هزار و 433 نفر در داخل کشور و 850 هزار و 67 نفر به خارج از کشور سفر کردند.

همچنین سهم هر یک از زیر بخشهای حمل و نقل در جا به جایی مسافران نوروزی در سال 93 نشان می دهد که بخش جاده ای با 66 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن بخشهای دریایی، هوایی و ریلی به ترتیب با 19.7، 8.5 و 5.8 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

تعداد کل تردد روزانه به 179 میلیون و 139 هزار و 160 تردد رسید که میانگین آن روزانه حدود هشت میلیون و 956 هزار و 958 تردد بوده است.

آمار سفرهای انجام شده در ایام نوروز نشان می دهد در این مدت یک میلیون و 335 هزار و 576 سفر در داخل و پنج هزار و 369 سفر در مسیرهای خارجی انجام شده که مجموع این دو به یک میلیون و 340 هزار و 945 سفر می رسد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند