تجارت‌نیوز گزارش می‌ دهد:

بیمه ها ۲٫۵برابر درآمدهای نفتی خسارت رانندگی دادند

تجارت نیوز

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در یازده ماه سال گذشته مجموع شرکتهای بیمه بابت سوانح رانندگی نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده اند. این آمار ۲٫۵ برابر درآمدهای نفتی سال ۹۹ است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در یک آخر هفته بهاری خودرویی از یکسوی بزرگراه به سمت دیگر پرتاب می‌شود، بی آنکه کیسه هوایش باد شود. قبل از آن در یک روز زمستانی خودرویی در برخورد با یک گاری میوه به طرز عجیبی آسیب می‌بیند. پیش از آن هم در یک صبح زود زمستانی تصادف ۵۹ ماشین زنجیری از آتش و خون و آهن قراضه را در جاده بهبهان برجای می‌گذارد اما دریغ از بازشدن حتی یک کیسه هوا….

در روزهای منتهی به نوروز ۱۴۰۱ و بعد از آن، نا ایمنی وسائط نقلیه ایرانی آنقدر عیان بود که برای مقطعی تلفات سوانح رانندگی نوروزی با تلفات حمله روسیه به اوکراین مقایسه می‌شد.

در نهایت در روزهای انتهایی فروردین ماه بود که سازمان پزشکی قانونی از مرگ بیش ۱۱۰۰ نفر براثر تصادفات رانندگی نوروزی خبر داد. خبری که ایسنا درباره آن نوشت: سوانح رانندگی روزانه جان ۵۵ نفر را گرفت.

حالا که موضوع ناایمن بودن وسائط نقلیه مجاز به تردد در شهر و بیابان هنوز داغ است. بد نیست به آمارهای بیمه مرکزی در رابطه با بیلان بیمه های رانندگی نگاهی کنیم.

سوانح رانندگی به روایت گزارش بیمه مرکزی

در گزارش های بیمه مرکزی سه دسته خدمات بیمه ای وجود دارد که بی بروبرگرد با تصادفات رانندگی ارتباط دارند. اولی بیمه شخص ثالث و مازاد است. دومی بیمه بدنه اتومبیل است و سومی هم به بیمه حوادث راننده است.

لازم به گفتن نیست که داشتن بیمه شخص ثالث اجباری است. این بیمه نامه با هدف پوشش دادن تمام ریسک هایی که در سوانح رانندگی جان سرنشینان خودرو و افراد عابر تهدید می کند. صادر می شود و هیچ وسیله نقلیه ای بدون داشتن این بیمه حق تردد ندارد.

در گزارش یازده ماهه سال ۱۴۰۰ بیمه مرکزی ارزش حق بیمه تولیدی ناشی از صدور بیمه نامه شخص ثالث بیش از سی و پنج هزار میلیارد تومان است.

مطابق این آمار شرکت های بیمه در ازاء دریافت این مبلغ تا پایان بهمن ماه سال گذشته ازاء دریافت این برای بیش از ۲۱ هزار ۵۰۰ وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث صادر کردند.

از طرف دیگر در بحث پرداخت خسارت نیز شرکت های بیمه بابت بیش از یک میلیون و صدوچهل هزار سانحه رانندگی بالای هفده هزار و پانصد و پانزده میلیارد تومان خسارت دادند.

آمار بیمه نامه‌های غیر اجباری بدنه نشان می‌دهد: شرکت های بیمه در یازده ماه سال ۱۴۰۰ بیش ازهفت هزار و ششصد و هجده میلیارد تومان حق بیمه تولیدی داشتند. در ازاء این مبلغ بیش از سه هزار و پانصد بیمه نامه صادر شد.

در رابطه با پرداخت خسارت بیمه بدنه نیز در گزارش مورد نظر، تعداد بیش از ۴۶۳ هزار مورد تصادفات رانندگی ثبت شد. هزینه این خسارت ها برای شرکتهای بیمه بیمه بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان بوده‌است.

درباره مقابل بیمه کمتر شناخته شده حوادث راننده نیز باید گفت که این بیمه در اصل همان بیمه شخص ثالث است که به راننده مربوط می‌شود.

به بیان دیگر زمانی که برای وسیله نقلیه ای بیمه نامه شخص ثالث صادر می شود. راننده و سرنشینان و سایر افراد احتمالی تحت همزمان پوشش ریسک سوانح رانندگی قرار می‌گیرند.

اما در آمارهای صنعت بیمه برای بیمه راننده، بیمه ای مجزا از بیمه شخص ثالث ثبت می‌شود.

برهمین اساس در آمارهای بیمه مرکزی، تعداد بیمه نامه های صادره برای پوشش ریسک حوادث راننده با اختلافی جزئی نزدیک به عدد بیمه نامه شخص ثالث است.

در گزارش یازده ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از بیست و یک هزار و پانصد بیمه حوادث راننده صادر شد. ارزش حق بیمه تولیدی این بیمه نامه بیش از چهار هزار و پانصد و هفتاد و یک میلیارد تومان است.

ارزش خسارت پرداختی این بیمه نامه نیز بابت بیش از ۹۷ هزار مورد حادثه بالغ بر دو هزار و سیصد میلیارد تومان است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند