تجمع تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل سازمان برنامه و بودجه

تجمع تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل سازمان برنامه و بودجه

گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه به پایین بودن مستمری بازنشستگی اعتراض کردند و خواهان همسان‌سازی مستمری شدند. 

به گزارش تجارت‌نیوز، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه به پایین بودن مستمری بازنشستگی اعتراض کردند و خواهان همسان‌سازی مستمری شدند.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری، صد در صد انجام شده، گفت: مطلع شدم که در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، فقط ٣٠ درصد این موضوع انجام شده است. بنابراین هم با ارسال لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس زمینه تقنینی آن را فراهم کردیم و هم منابع مالی قابل ملاحظه‌ای برای آن در بودجه ١۴٠٠ درنظر گرفتیم.

معاون رئیس جمهور از نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی دعوت کرد تا همچون نمایندگان بازنشستگان لشگری و کشوری، جلسات هفتگی مستمری با او داشته باشند تا متناسب سازی حقوقشان را تا حصول به نتیجه دنبال کنند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند