تخصیص منابع ارزی به تعاونی ها در دستور کار اتاق تعاون

رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران از اختصاص منابع ارزی به تعاونی ها در سال جاری خبر داد.  از روابط عمومی اتاق تعاون ایران ˈماشاءاله عظیمیˈ در مورد برنامه های اتاق تعاون برای حمایت از تعاونگران با اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که اعتباراتی را برای

رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی ایران از اختصاص منابع ارزی به تعاونی ها در سال جاری خبر داد.

 از روابط عمومی اتاق تعاون ایران ˈماشاءاله عظیمیˈ در مورد برنامه های اتاق تعاون برای حمایت از تعاونگران با اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که اعتباراتی را برای حمایت از تعاونگران در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص می دهد.

رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران افزود: اگر دولت این کار را در دستور کار خود داشته باشد، اتاق تعاون حداکثر همکاری را برای هماهنگی با برنامه دولت خواهد داشت.

وی اضافه کرد: شخص دبیر کل اتاق تعاون هم جلساتی را با کمیته ها داشته و برنامه های خوبی برای حمایت از تعاونی ها دارد.

به گفته عظیمی، خوشبختانه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون تعامل خوبی برقرار شده است.

وی افزود: اختصاص منابع ارزی به بخش های مختلف تعاونی از جمله تجارت، کشاورزی و صنعت، حضور در نمایشگاه های بین المللی و برگزاری نمایشگاه داخلی جزء برنامه های اتاق تعاون است. 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند