تدریس و آموزش ریاضی با قیمت های اقتصادی در تهران

تدریس و آموزش ریاضی با قیمت های اقتصادی در تهران

مدرسانه اولین سامانه تخصصی ریاضی در تدریس خصوصی منزل است یعنی نگاهی تخصصی به آموزش ریاضی در منزل دارد

تدریس خصوصی ریاضی می تواند واقعا” به فرزند شما کمک کند اما انتخاب یک معلم خصوصی کار ساده ای نیست زیرا اولین چیزی که از یک معلم خصوصی انتظار می رود تعهد است  که معمولا” با صحبت و یا یک آگهی نمی توان آن را فهمید و اندازه گیری کرد

ممکن است فرزند شما در کلاس مطلب درسی را نفهمد و به دلیل تعداد زیاد دانش آموزان ، معلم مدرسه فرصت کافی برای توضیح مجدد به فرزند شما را نداشته باشد

شاید فرزند شما با انجام تکالیف ریاضی مقابله کند یا علاقه ای به ریاضی نداشته باشد.

این ها نشانه هایی است که فرزند شما نیاز به تدریس خصوصی ریاضی دارد.

مدرسانه اولین سامانه تخصصی ریاضی در تدریس خصوصی منزل است یعنی نگاهی تخصصی به آموزش ریاضی در منزل دارد

دراین قسمت می خواهیم درباره مزیت های تدریس خصوصی مدرسانه صحبت کنیم

یکی از مزایای تدریس خصوصی در مدرسانه این است که معلم بر اساس سرعت یادگیری دانش آموز  تدریس خود را پیش می برد

معلمان خصوصی مدرسانه آموزش دیده اند که به شخصیت و نوع یاد گیری دانش آموز توجه کنند تا بر اساس آن ریاضی را آموزش دهند این موضوع باعث می شود که دانش آموز تصور نکند که نادیده گرفته شده است

ضمن این که سیستم پشتیبانی مدرسانه بعد از کلاس نیز همیشه در دسترس است و پیام والدین و یا خود دانش آموز را به معلم مربوطه می رساند

معلمان مدرسه بر اساس نظام آموزشی تعریف شده ، تدریس می کنند که ممکن است مناسب فرزند شما نباشد دبیران مدرسانه قادراند بر اساس توانایی ادراکی و ذهنی فرزند شما تدریس کنند یعنی ممکن است مهارت های مطالعه، مدیریت زمان و پشت کار فرزند شما با سایر همکلاسی هایش متفاوت باشد در نتیجه نوع تدریس او نیز متفاوت خواهد بود

با توجه به این که معلمان مدرسانه فقط در این موسسه فعالیت دارند اگر فرزند شما برای یادگیری بیشتر و سریعتر نیاز به تعداد بیشتری جلسات خصوصی با همان دبیر داشته باشد این موضوع به راحتی امکان پذیر است.

معلمان مدرسانه هدفمند تدریس می کنند و با توجه به نقاط قوت و ضعف دانش آموزان روی برخی از مطالب ریاضی تاکید بیشتری دارند

برای مثال معلمان ریاضی این موسسه در تدریس خصوصی ریاضی یازدهم با توجه به رشته دانش آموز و علاقه او از مثال های عینی استفاده می کنند تا او مبحث ریاضی را بهتر بفهمد و یا در تدریس خصوصی ریاضی ششم آنها روی مباحثی مانند کسر ها و سطح و حجم و درصد تاکید بیشتری دارند زیرا دانش آموزان برای یادگیری مباحث ریاضی سال های آینده به آن نیاز بیشتری خواهند داشت

همه معلمان مدرسانه از قبل و یا در این موسسه دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش و اصول ارتباط مطلوب با دانش آموزان را می گذرانند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند