تدوین نقشه راه آب در کشور

تدوین نقشه راه آب در کشور

نماینده مجری پروژه‌های تحقیقاتی طرح تحقیقات کاربردی و مطالعات راهبردی حوضه‌های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران از تدوین نقشه راه تحقیقات منابع آب کشور خبر داد.

نماینده مجری پروژه‌های تحقیقاتی طرح تحقیقات کاربردی و مطالعات راهبردی حوضه‌های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: نقشه راه آب کشور برای هر استان به صورت یک مجلد جداگانه تدوین و ترسیم شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مجتبی نوری در همایش پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر و فعالان عرصه پژوهش در شرکت آب منطقه‌ای سمنان افزود: در این نقشه راه، چالش‌های حوزه آب در هر استان به صورت جداگانه تحقیق و پژوهش شده و نقشه راه برای هر استان تدوین و ترسیم شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 1800 پروژه در سطح کشور اجرایی شده است و تعداد زیادی از آنها منجر به حل مشکل و بحران نشده است، ادامه داد: در حال حاضر و با تدوین نقشه راه آب ایران، پروژه‌های تقاضا محور در دستور کار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار گرفته است.

مجری پروژه‌های تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: 70 عنوان پروژه از دل این تحقیقات و پژوهش‌ها خارج شده است که 35 عنوان پروژه از آنها در سال‌جاری عملیاتی می‌شود.

نوری با بیان اینکه توسعه پایدار مبتنی بر مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب است، گفت: سال آینده، سال شکوفایی تحقیقات منابع آبی در کشور خواهد بود.

وی همچنین از تشکیل کارگروه تحقیقات کاربردی در شرکت های آب منطقه‌ای سراسر کشور خبر داد.

نوری گفت: کمیته تخصصی نیروهای برق آبی در دستور کار قرار دارد، همچنین تشکیل کمیته تخصصی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آب نیز در دستور کار قرار دارد که این کمیته، به سه زیر کمیته مشتمل بر کمیته اجتماعی آب، کمیته حقوقی آب و کمیته اقتصادی آب تقسیم می‌شود.

نماینده مجری پروژه‌های تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از انعقاد 120 قرارداد پژوهشی در سال گذشته در کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: در سال 95، 119 مقاله توسط همکاران ما در مجلات و کنفرانس‌های معتبر ارائه شده است، 72 همایش مورد حمایت قرار گرفته است و 57 پروژه نیز در شرکت مدیریت منابع آب ایران خاتمه یافته است.

نوری از برگزاری سومین همایش پژوهش‌های کاربردی در شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد و گفت: در سال 95، بالغ بر 39 میلیارد ریال در حوزه پژوهش و فناوری در حوزه آب کشور هزینه شده است.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند