ترافیک عجیب تهران در روز شنبه (گزارش تصویری)

ترافیک عجیب تهران در روز شنبه (گزارش تصویری)

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، حال و هوای خیابان‌های مرکزی شهر تهران را در روز شنبه، ۳۰ فروردین ماه امسال مشاهده می‌کنید. 

در این گزارش تصویری تجارت‌نیوز، حال و هوای خیابان‌های مرکزی شهر تهران را در روز شنبه، ۳۰ فروردین ماه امسال مشاهده می‌کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند