فردا کدام استان‌ها تعطیل شدند؟

تعطیلی

افزایش سرما و برودت هوا منجر به تعطیلی در برخی از استان‌ها شد.

به گزارش تجارت‌نیوز،‌ جزئیات تعطیلی در برخی از استان‌ها اعلام شد.

استان مرکزی تعطیل شد

فردا دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی دورکار و مدارس تعطیل شدند

کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان مرکزی (به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رستان عمومی فعال در حوزه طرح زمستانه و مراکزی که دارای نوبت کاری و کشیک هستند با تشخیص مدیر واحد ذی‌ربط) فردا ۲۵ دی ماه دورکارند.

فعالیت مدارس استان غیرحضوری است، اما با توجه به فصل امتحانات، فعالیت مراکز دانشگاهی با نظر ریاست دانشگاه ذی‌ربط است.

مشهد تا پایان هفته تعطیل شد

فرمانداری مشهد اعلام کرد: ادارات مشهد فردا، یکشنبه تعطیل شد و مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان هفته تعطیل هستند

مهدهای کودک و مدارس در تمام مقاطع یکشنبه ۲۵ دیماه تعطیل هستند و فعالیت های آموزشی غیرحضوری برگزار خواهد شد.

کارکنان دستگاه های اجرایی، ادارات بانک ها، مراکز آموزش عالی و نهادهای عمومی بجز مراکز امدادی، خدماتی، درمانی و شعب منتخب بانک ها، نیز روز یکشنبه دورکار خواهند شد.

ادارات استان سمنان دورکار شدند

ستاد اضطراری مدیریت مصرف گاز استان سمنان اعلام کرد:  کارمندان همه ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی را در روز یکشنبه ۲۵ دی ماه دورکار خواهند بود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند