تغییرات تورم بخش برق در ساعات مختلف مصرف

تغییرات تورم بخش برق در ساعات مختلف مصرف

نرخ تورم سالانه بخش برق در ساعات اوج­ بار در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ، ۵.۱۷ درصد کاهش داشته که نسبت پاییز سال گذشته معادل ٣.٣٠ درصد کاهش یافته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۴.۷۳ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۱۳.۰۲)، ۱.۵۲ درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۳۳.۳۹)، ۱۳.۹۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ۸.۰۷ درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز سال ۱۳۹۶ (۳.۴۴- درصد)، کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۷.۵۷ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۰۷.۳۹)، ۹.۴۷ درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۲۴.۲۱)، ۵.۳۵ درصد کاهش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج بار در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ۵.۱۷ درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز سال ۱۳۹۶ (۳.۳۰ درصد)، کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۹.۶۲ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۰۸.۱۰)، ۱.۴۰ درصد افزایش و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۲۷.۷۸)، ۱۴.۲۱ درصد کاهش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میان‌بار در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ۷.۰۲ درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز سال ۱۳۹۶ (۲.۵۰- درصد)، کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ به عدد ۱۲۴.۷۴ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۳۰.۲۳)، ۴.۲۳ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۵۵.۵۸)، ۱۹.۸۳ درصد کاهش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کم‌بار در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ۱۲.۴۸ درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز سال ۱۳۹۶ (۵.۵۴- درصد)، کاهش داشته است.

 

منبع: پانا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند