اکسکوینو

تغییرات در هیات رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی پس از دو دوره برگزار و اعضای جدید آن برای دو سال آینده انتخاب شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نهمین دوره انتخابات هیات رئیسه کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران برگزار و رئیس جدید کمیسیون برای مدت دو سال انتخاب شد. در این انتخابات علی اکبر عبدالملکی به عنوان رئیس، مجید پورکاید به عنوان نایب رئیس و علیرضا آرحیمی به عنوان نایب رئیس دوم و مسعود شیرین کلام به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

این انتخابات هر دو سال یک بار برگزار می شود. در دو دوره قبلی احمد اصغری قاجاری رئیس این کمیسیون بود.

کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر که اعضای اصلی آن مرکب از هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند با بکارگیری مشاوران در سه حوزه گردشگری، ورزش و هنر در ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل و حل مشکلات موجود سعی می‌کنند.

این کمیسیون از کلیه صاحبنظران بخش خصوصی و تشکلها و بخش دولتی در جلسات، نشستها و کارگروههای خود بهره‌گیری می‌کند تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و اشتغال گام بردارند.

منبع: مهر 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند