تولید خودرو در کشور کاهش یافت

توليد انواع خودرو در بهمن ماه امسال 8 درصد و در 11 ماهه امسال 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش يافته است.   توليد انواع خودرو در بهمن ماه امسال با افت هشت درصدي از 85 هزار و 940 دستگاه در بهمن ماه 91 به 79 هزار و 37 دستگاه کاهش يافته

توليد انواع خودرو در بهمن ماه امسال 8 درصد و در 11 ماهه امسال 22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش يافته است.

 

توليد انواع خودرو در بهمن ماه امسال با افت هشت درصدي از 85 هزار و 940 دستگاه در بهمن ماه 91 به 79 هزار و 37 دستگاه کاهش يافته است.

 

در اين مدت توليد انواع خودروي سواري در کشور با افت 3.3 درصدي از 70 هزار و 438 دستگاه در بهمن ماه 91 به 68 هزار و 107 دستگاه رسيده است.

 

بهمن ماه امسال توليد انواع وانت نيز با کاهش 30.3 درصدي از 14 هزار و 736 دستگاه به 10 هزار و 274 دستگاه کاهش يافته است.

 

توليد ميني‌بوس و ميدل باس نيز با افزايش هزار درصدي از يک دستگاه در بهمن ماه 91 به 11 دستگاه افزايش يافته است.

 

بهمن ماه امسال توليد انواع اتوبوس با کاهش 28.3 درصدي از 53 دستگاه در بهمن ماه 91 به 38 دستگاه رسيده است.

 

توليد انواع کاميون، کاميونت و کشنده نيز با کاهش 14.7 درصدي از 712 دستگاه به 607 دستگاه کاهش يافته است.

 

اما در 11 ماهه امسال توليد انواع خودرو در کشور با افت 22 درصدي از 840 هزار و 328 دستگاه به 655 هزار و 551 دستگاه کاهش يافته است.

 

در اين مدت توليد انواع سواري با افت 22.4 درصدي از 717 هزار و 371 دستگاه به 557 هزار و 13 دستگاه رسيده است.

 

در 11 ماهه امسال توليد انواع وانت با کاهش 13.9 درصدي از 106 هزار و 592 دستگاه به 91 هزار و 744 دستگاه رسيده است.

 

توليد انواع ميني بوس و ميدل باس نيز با افت 36.6 درصدي از 145 دستگاه به 92 دستگاه کاهش يافته است.

 

در اين مدت توليد انواع اتوبوس با کاهش 55.3 درصدي از 848 دستگاه به 379 دستگاه کاهش يافته است.

 

توليد کاميون، کاميونت و کشنده نيز با کاهش 58.9 درصدي از 15 هزار و 372 دستگاه به 6324 دستگاه رسيده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند