جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز روزی ۷۰۰ هزار تومان

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار گفت: مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محسن ابراهیمی از تعیین میزان جریمه به کار گماردن اتباع خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۱ خبر داد و تصریح کرد: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای‌عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ ریال تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی معادل ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۵۰ ریال خواهد بود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضائی معرفی می‌شود.

منبع:مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند