جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ منتشر شد

تجارت نیوز

جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بالاترین رشد مربوط به بخش کشاورزی با ۸٫۸ درصد و پایین‌ترین رشد برای بخش نفت با منفی ۳۸٫۷ درصد است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رشد بخش صنایع و معادن ۲٫۳ درصد است که در زیرمجموعه‌های این بخش رشد بخش معدن ۱٫۹ درصد، صنعت ۲٫۱ درصد، برق، آب، گاز ۴٫۱ درصد و ساختمان منفی ۰٫۲ درصد درج شده است.

رشد بخش خدمات منفی ۰٫۲ درصد بود که بیشترین تاثیر منفی را در این بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با منفی ۶٫۵ درصد و خدمات عمومی با منفی ۸٫۹ درصد داشته‌اند.

طبق این ارقام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ معادل منفی ۶٫۵ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت مثبت ۱٫۱ درصد بوده است.

13990326000351 Test NewPhotoFree

dffwe

سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی سال ۹۸

براساس محاسبات بانک مرکزی در سال ۹۸ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۱۲٫۵ درصد، سهم بخش نفت ۷٫۴ درصد، معدن یک درصد، صنعت ۱۵٫۱ درصد و خدمات ۵۷٫۱ درصد است.

12 1

کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری در سال ۹۸

در بخش رشد تولید ناخالص داخلی به حسب هزینه نهایی، مصرف بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی هر دو رشد‌های منفی ثبت کرده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کاهش ۵٫۹ درصدی را تجربه کرد‌ است. در زیرمجموعه بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات ۱۰ درصد و در ساختمان ۴٫۳ درصد کاهش یافته است.

wdqwdqwdqdwd56

 حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ 

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در پایان سال گذشته معادل ۲ هزار و ۳۸۵ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رسیده است. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت ۲ هزار و ۲۰۸ هزار و ۴۱۹ میلیارد محاسبه شده است.

بر این اساس، ارزش ریالی تولید در بخش کشاورزی ۲۹۷ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان، بخش نفت ۱۷۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان، معدن ۲۳ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان، صنعت ۳۶۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و خدمات ۱۳۶ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان است.

dwedwed2345678

تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸، به قیمت ثابت سال ۹۰ معادل ۶۱۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت بر مبنای قیمت سال ۹۰ معادل ۵۳۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان درج شده است.

okyp56ky465kyo56yg345gt4tl43

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند