جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ منتشر شد

جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ منتشر شد

جزئیات رشد اقتصادی سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بالاترین رشد مربوط به بخش کشاورزی با ۸٫۸ درصد و پایین‌ترین رشد برای بخش نفت با منفی ۳۸٫۷ درصد است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رشد بخش صنایع و معادن ۲٫۳ درصد است که در زیرمجموعه‌های این بخش رشد بخش معدن ۱٫۹ درصد، صنعت ۲٫۱ درصد، برق، آب، گاز ۴٫۱ درصد و ساختمان منفی ۰٫۲ درصد درج شده است.

رشد بخش خدمات منفی ۰٫۲ درصد بود که بیشترین تاثیر منفی را در این بخش خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با منفی ۶٫۵ درصد و خدمات عمومی با منفی ۸٫۹ درصد داشته‌اند.

طبق این ارقام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ معادل منفی ۶٫۵ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت مثبت ۱٫۱ درصد بوده است.

سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی سال ۹۸

براساس محاسبات بانک مرکزی در سال ۹۸ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ۱۲٫۵ درصد، سهم بخش نفت ۷٫۴ درصد، معدن یک درصد، صنعت ۱۵٫۱ درصد و خدمات ۵۷٫۱ درصد است.

کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری در سال ۹۸

در بخش رشد تولید ناخالص داخلی به حسب هزینه نهایی، مصرف بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی هر دو رشد‌های منفی ثبت کرده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کاهش ۵٫۹ درصدی را تجربه کرد‌ است. در زیرمجموعه بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات ۱۰ درصد و در ساختمان ۴٫۳ درصد کاهش یافته است.

 حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ 

تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در پایان سال گذشته معادل ۲ هزار و ۳۸۵ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رسیده است. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت ۲ هزار و ۲۰۸ هزار و ۴۱۹ میلیارد محاسبه شده است.

بر این اساس، ارزش ریالی تولید در بخش کشاورزی ۲۹۷ هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان، بخش نفت ۱۷۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان، معدن ۲۳ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان، صنعت ۳۶۰ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و خدمات ۱۳۶ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان است.

تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸، به قیمت ثابت سال ۹۰ معادل ۶۱۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد و تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت بر مبنای قیمت سال ۹۰ معادل ۵۳۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان درج شده است.

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند