جزئیات معاملات بورس کالا در هفته اول آبان

بورس کالا

روز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، ۲۰۱هزار و ۲۲۰تن از حجم شمش بلوم عرضه شده در تابلوی معاملاتی بورس کالا با رقابت ۰٫۳درصدی و با قیمت پایانی ۱۳۱هزار و ۱۷۶ریال مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، جدیدترین جزئیات از معاملات بورس کالا در هفته گذشته منتشر شد.

به نقل از فولادبان، جزئیات این معاملات به شرح ذیل است:

معاملات بورس کالا شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱

در معاملات روز شنبه ۳۰ مهرماه، از یک میلیون و ۸۷۵هزار و ۳۱۶تن محصول فولادی در تالار صنعتی و حراج باز یک میلیون و ۳۸۳هزار و ۲۱۶تن معادل ۷۳٫۷درصد به تابلوی معاملات راه پیدا کرد.

در همین حال، ۷۸هزار و ۹۵۰تن شمش بلوم در پیش گشایش تالار صنعتی به دلیل کمبود تقاضای لازم از روی تابلو معاملات بورس کالا حذف شد.

علاوه بر این، ۵هزار و ۷۵۰تن تیرآهن در تابلوی معاملاتی بورس کالا با رقابت۲٫۳درصدی به میزان ۳هزار و ۳۳۵تن به فروش رسید.

همچنین ۵هزارو ۱۴۰تن میلگرد کلاف به میزان ۸۹۶تن و با قیمت پایانی ۱۵۸هزار و ۲۳۰ریال معامله شد.

در ادامه فقط ۷۰هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن با قیمت پایانی ۲۲هزار و ۲۸۵ریال در تابلوی معاملاتی بورس کالا فروخته شد.

در همین حال، ۴۲٫۴درصد از حجم یک میلیون و ۱۰هزار تن گندله سنگ‌آهن روی تابلو به میزان ۴۷۵هزار تن مورد معامله قرار گرفت، ضمن اینکه۹۹٫۳درصد از حجم عرضه شده ۷۲هزار تن آهن اسفنجی روی تابلو با قیمت پایانی ۸۲هزار و ۵۲۸ریال معامله شد.

معاملات بورس کالا یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱

در معاملات روز یکشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۱،از ۴۲هزار تن محصول فولادی هیچ محصول فولادی در تابلوی معاملات مورد معامله قرار نگرفت.

در همین حال، روز گذشته ۴۲هزار تن آهن اسفنجی بریکت در بورس کالا با قیمت پایه ۸۹هزار و ۳۴۳ریال عرضه شد که در پیش گشایش تالار صنعتی به‌دلیل کمبود تقاضای لازم از روی تابلو معاملات بورس کالا حذف شد.

معاملات بورس کالا دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱

در معاملات روز دوشنبه ۲ آبان ماه ، از۲۸۰هزار و ۷۴۰تن محصول فولادی در تالار صنعتی و حراج باز ۲۶۳هزار و ۲۲۰تن معادل ۹۳٫۷درصد به تابلوی معاملات راه پیدا کرد.

در همین حال، ۲۰۱هزار و ۲۲۰تن از حجم شمش بلوم در تابلوی معاملاتی بورس کالا با رقابت ۰٫۳درصدی و با قیمت پایانی ۱۳۱هزار و ۱۷۶ریال مورد معامله قرار گرفت.

همچنین ۶۲هزارتن تختال بدون رقابت به میزان ۳۳هزار تن و با قیمت پایانی ۱۳۱هزار و ۳۶۱ریال معامله شد.

معاملات بورس کالا سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱

در معاملات روز سه‌شنبه ۳ آبان ماه ، از ۳۷هزار و ۵۰تن محصول فولادی در تالار صنعتی ۲۰هزار و ۵۰تن معادل ۵۴٫۱درصد به تابلوی معاملات راه پیدا کرد.

در همین حال، ۱۴هزارو ۱۰۰تن از حجم ورق گالوانیزه در تابلوی معاملاتی بورس کالا با رقابت ۱٫۶درصدی و با قیمت پایانی ۲۵۵هزار و ۹۲۲ریال مورد معامله قرار گرفت.

علاوه بر این، ۶۵۰تن ورق قلع اندود بدون رقابت به میزان ۲۰۰تن و با قیمت پایانی ۳۴۵هزار ریال معامله شد.

همچنین، ۳۰۰تن ورق گرم روی تابلودر نهایت به‌طور کامل با رقابت ۱۰٫۱درصدی به قیمت پایانی ۱۷۱هزار و ۲۳۶ریال به فروش رسید.

براین اساس، فقط ۵۰تن از حجم عرضه ۵هزار تنی ورق رنگی در تابلوی معاملات بورس کالا بدون رقابت با قیمت پایانی ۲۸۹هزار و ۳۶۴ریال مورد فروخته شد.

معاملات بورس کالا چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱

در معاملات روز چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، از ۴۴۰هزار و ۶۵۹تن محصول فولادی در تالار صنعتی ۱۳۸هزار و ۴۶۹تن معادل ۳۱٫۴درصد به تابلوی معاملات راه پیدا کرد.

در همین حال، ۳۸۱هزار و ۲۲۰تن میلگرد در بورس کالا با قیمت پایه ۱۴۷هزار و ۷۰۷ریال عرضه شد که از این میزان، ۱۰هزار و ۹۰۸تن مورد معامله قرار گرفت. به عبارت دیگر، ۲٫۸درصد از میلگرد عرضه شده در معاملات بورس کالا به فروش رسید.

علاوه بر این، ۳۵هزار و ۱۷۹تن تیرآهن در تابلوی معاملاتی امروز بورس کالا با رقابت ۱٫۰۴درصدی به میزان ۲۸هزار و ۷۱تن فروخته شد.

همچنین ۴هزار و ۱۳۰تن از حجم ناودانی در تابلوی معاملاتی امروز بورس کالا با رقابت ۱٫۶درصد و با قیمت پایانی ۱۶۱هزار و ۵۴ریال مورد معامله قرار گرفت، ضمن اینکه ۲٫۲درصد از حجم عرضه شده نبشی به میزان ۴۴۸تن و با قیمت پایانی ۱۵۴هزار و ۸۴۳ریال معامله شد.

علاوه بر این، ۶۵۰تن ورق قلع اندود بدون رقابت به میزان ۲۰۰تن و با قیمت پایانی ۳۴۵هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.

همچنین، ۳۰۰تن ورق گرم روی تابلودر نهایت به‌طور کامل با رقابت ۱۰٫۱درصدی به قیمت پایانی ۱۷۱هزار و ۲۳۶ریال به فروش رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند