جزییات افزایش سرمایه 4 شرکت بورسی

جزییات افزایش سرمایه 4 شرکت بورسی

جزییات افزایش سرمایه چهار شرکت بورسی اعلام شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، این جزییات به شرح زیر است:

1- خکار: حسابرس با افزایش سرمایه 20 درصد ایرکا پارت صنعت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور الف) افزایش مبلغ سرمایه شرکت در راستای قوانین و ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار ب) اصلاح ساختار مالی موافقت کرد.

2- خساپا: پیش تر افزایش سرمایه 440 درصدی سایپا از تجدید ارزیابی دارایی ها اعلام شده بود، بنابراین گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 39,266,675 ریال به مبلغ 212,202,838 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار سرمایه و خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت که در تاریخ 1398/11/21 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده در فایل گزارش سایپا، ارزش «خپارس» 6800 میلیارد تومان ، «وساپا» 4919 میلیارد تومان «ولساپا» 1666 میلیارد تومان، «ورنا» 41429 میلیارد تومان ،«خزامیا» 1235 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.

3- غشوکو: شوکوپارس هم از افزایش سرمایه منتهی نه از تجدید خبر داد. گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 36,500,000,000 ریال به مبلغ 400,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود وضعیت مالکانه و گسترش فعالیتهای شرکت که در تاریخ 1398/11/23 به تصویب هیئت مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

4- حریل: ریل پرداز سیر اعلام کرد که در مجمع افزایش سرمایه ۷۰ درصدی را از محل مازاد تجدید ارزیابی تصویب کرد. تاریخ جلسه تصویب دیروز بود که سرمایه فعلی: 1,960,000 میلیون ریال و مبلغ افزایش سرمایه: 1,364,962 میلیون ریال است.

منبع: دنیای بورس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند