حذف یک صفر از پول ملی برای اسناد حسابداری هم ارزش ندارد

حذف یک صفر از پول ملی برای اسناد حسابداری هم ارزش ندارد

عضو هیأت علمی دانشگاه و معاون اسبق بانک مرکزی گفت: حذف یک صفر از پول ملی کشور با توجه به هزینه های آن و مشکلاتی که ایجاد می کند توجیه پذیر نیست حتی بر روی اسناد حسابداری نیز حذف یک صفر تأثیر قابل ملاحظه ای ندارد. علیرضا شیرانی،گفت: هرگونه تغییری در عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

عضو هیأت علمی دانشگاه و معاون اسبق بانک مرکزی گفت: حذف یک صفر از پول ملی کشور با توجه به هزینه های آن و مشکلاتی که ایجاد می کند توجیه پذیر نیست حتی بر روی اسناد حسابداری نیز حذف یک صفر تأثیر قابل ملاحظه ای ندارد.
علیرضا شیرانی،گفت: هرگونه تغییری در عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روندی مثبت و متناسب با هزینه های آن تغییر، در بهبود،رشد و روند مثبت امور نقش داشته باشد.
وی افزود: پول ملی هر کشور به دلیل آنکه کلیه مردم با آن سروکار دارند از اهمیت زیادی برخوردار است.

این استاد دانشگاه گفت: مسئولان اقتصادی کشور باید سعی کنند قدرت واقعی پول ملی را حفظ و ارتقا دهند و حجم پول در گردش را کنترل کنند. این امر یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است.

وی اضافه کرد: بنابراین تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان و به عبارتی حذف یک صفر از آن تأثیری در اقتصاد خرد و کلان کشور، بخشهای واقعی اقتصاد، صادرات، واردات و… ندارد. گرچه ممکن است در کوتاه مدت تسهیلاتی در اسناد مالی ایجاد کند.

شیرانی تأکید کرد: به نظر من حذف یک صفر از پول ملی کشور با توجه به هزینه های آن و مشکلاتی که ایجاد می کند توجیه پذیر نیست حتی بر روی اسناد حسابداری نیز حذف یک صفر تأثیر قابل ملاحظه ای ندارد.

وی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: بهتر است در شرایط ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات زیاد نرخ ارز، کنترل حجم نقدیندگی و کاهش تورم، با استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه، بررسی کارشناسانه دقیق و بررسی عوارض و عواقب مثبت و منفی آن، دو یا سه  صفر از ریال حذف شود. در این صورت شاید نیازی به تغییر واحد پول ملی هم نباشد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند