حقوق پایه مدیران شهرداری تهران چقدر است؟ (اینفوگرافیک)

حقوق پایه مدیران شهرداری تهران چقدر است؟ (اینفوگرافیک)

بیشترین حقوق پایه در بین شهرداران 22 منطقه شهرداری تهران متعلق به شهردار منطقه 17 است و شهرداران مناطق 6، 12 و 14 کمترین حقوق پایه را دریافت می‌کنند.

سامانه شفافیت شهرداری تهران لیست حقوق پایه مدیران شهرداری تهران را منتشر کرده است.

در بین 22 منطقه تهران، شهردار منطقه 17 بیشترین حقوق پایه را دریافت می‌کند. در بین معاونان شهردار تهران نیز معاون شهرسازی و معماری و معاون فنی و عمرانی بیشترین حقوق پایه را به خود اختصاص داده‌اند.

در اینفوگرافیک تجارت‌نیوز می‌توانید جزئیات بیشتری در این مورد را مشاهده کنید. (اینفوگرافیک از سحر قادری)

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند