حق مشاوره معامله یک ملک 200 میلیون تومانی در تهران چقدر است؟

حق مشاوره معامله یک ملک 200 میلیون تومانی در تهران چقدر است؟

فرمول رسمی محاسبه حق المشاوره املاک در تهران حتی توسط اعضای اتحادیه صنفی مشاورین املاک هم رعایت نمی شود. تا همين سال گذشته وقتي سوار تاکسي مي شدم اولين چيزي که در ذهنم ايجاد سئوال مي کرد فرمول پيچيده اي بود که به عنوان فرمول محاسبه کرايه بر روي شيشه نصب شده بود. چند بار

فرمول رسمی محاسبه حق المشاوره املاک در تهران حتی توسط اعضای اتحادیه صنفی مشاورین املاک هم رعایت نمی شود.

تا همين سال گذشته وقتي سوار تاکسي مي شدم اولين چيزي که در ذهنم ايجاد سئوال مي کرد فرمول پيچيده اي بود که به عنوان فرمول محاسبه کرايه بر روي شيشه نصب شده بود. چند بار سعي کردم براساس آنچه در فرمول محاسبه نوشته شده بود ميزان کرايه را با آنچه از سوي راننده مطالبه شده بود مقايسه کنم ولي نتوانستم و رقم درخواستي را پرداخت کردم بدون کم و کاست.

اين روند انگار به رويه اي همه گير بدل شده است و نهاد هاي صنفي براي آنکه بتوانند با آرامش کامل نرخ هاي خود را توجيه کنند. چند روز پيش دوستي که براي خريد ملک اقدام کرده بود در روز عقد قرارداد، نرخ نامه اي را نشان داد که اتحاديه مشاورين املاک براي تعيين ميزان حق المشاوره به بنگاههاي ملکي تهران ابلاغ کرده بود. سئوال اين بود که براساس اين نرخ نامه چگونه مي توانيم نرخ ملک مورد معامله را تعيين کنيم؟

در اين بخشنامه که مربوط به سال 1380 است آمده است:

1-      براي معاملات املاک تا 30 ميليون تومان از هر طرف معامله نيم درصد مبلغ مورد معامله.

2-      براي معاملات املاک از 30 ميليون تومان تا 50 ميليون تومان ، براي تا 30 ميليون تومان اول نيم درصد و براي مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75 صدم درصد.

3-      براي معاملات املاک از 50 ميليون تومان تا 100 ميليون تومان ، براي تا 30 ميليون اول نيم درصد و مازاد آن تا 50 ميليون تومان 75 صدم درصد و براي مازاد آن نيم درصد از هر طرف معامله.

4-      براي معاملات املاک بيش از 100 ميليون تومان ، براي تا 100 ميليون تومان آن طبق بند هاي 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و براي مازاد آن ميزان 25 صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.

5-      بابت کارمزد اجاره ، يک چهارم اجاره ماهيانه از هر طرف معامله.

6-      در معاملات رهن ، کارمزد دريافتي بر مبناي يک چهارم ميزان اجاره بهاي ماهيانه از هر طرف معامله اخذ گردد.

براساس اين نرخ نامه براي معامله يک ملک 200 ميليون توماني بايد رقمي معادل 800 هزار تومان حق المشاوره پرداخته شود، يعني حدود 0.4 درصدقيمت ملک. اما آيا واقعا حق المشاوره ملک در تهران با اين رقم حاضر به ارايه خدمات خود هستند؟

دوستي که مي خواست به بنگاه مراجعه کند را روز بعد از عقد قرارداد ديدم، در مورد ميزان حق المشاوره پرداختي گفت مشاور ملکي مبلغي معادل 1.2 ميليون تومان از هر طرف معامله گرفته بود. يعني سه برابر نرخ مصوب و در توجيه ميزان حق المشاوره دريافتي هم تاکيد مي کرد که عرف حق المشاوره ملک در حال حاضر 1.5 درصد مبلغ کل معامله است و من بالغ بر 600 هزار تومان هم به شما تخفيف داده ام.

مشاور ملکي فوق نرخ هاي اتحاديه را بي اساس دانسته و گفته بود هيچ يک از مشاورين املاک با اين نرخ ها معامله ها را جوش نداده و نرخ نامه اتحاديه بي معني است.

بعد از اين اتفاق تازه متوجه شدم فرمول پيچيده به خودي خود زمينه را براي عدم تقيد به اجرا را نشان مي دهد نه توجيهي براي مطالبه مبلغ بالاتر و به نظر مي رسد در شرايطي که از 14 هزار بنگاه مشاوره املاک فعال در تهران 12 هزارتاي آنها عضو اتحاديه صنفي هستند چرا همين اعضا حاضر به اجراي ابلاغيه هاي خود نيستند؟ راستي حالا فهميديد براي معامله يک ملک 200 ميليون توماني چقدر حق المشاوره بايد بپردازيد؟

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند