خبر خوب برای سهامداران «وبملت»

خبر خوب برای سهامداران «وبملت»

درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی بانک ملت طی آذر ۱۳۹۹ بالغ 3.4 هزار میلیارد تومان بوده که ۳۲ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی هشت ماه گذشته بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آخرین گزارش عملکرد ماهانه نماد بانک ملت مربوط به آذر ماه امسال، درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی بانک ملت طی آذر ۱۳۹۹ بالغ 3.4 هزار میلیارد تومان بوده که ۳۲ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی طی هشت ماه گذشته بوده است.

همچنین تسهیلات اعطایی طی آذر ماه ۱۳۹۹ حدود ۴۷ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی همین ماه بوده است.

بیشترین درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی در آذر ماه امسال، فروش اقساطی 1.6 هزار میلیارد تومان بوده است.

سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحقق یافته (هزینه) طی آذر ماه ۱۳۹۹ بیش از 1.9 هزار میلیارد تومان بوده که ۴۲ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی هشت ماه گذشته بوده است.

آخرین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس دنبال کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند