خبر مهم برای سهامداران آریا

خبر مهم برای سهامداران آریا

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی نماد آریا مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، افزایش سرمایه 100 درصدی نماد آریا مورد تایید حسابرس قرار گرفت و قرار است به زودی افزایش سرمایه این نماد اعمال شود.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند