موضوعات داغ:
تجارت‌نیوز بررسی کرد:

بیشترین خرج کم‌درآمدها صرف چه می‌شود؟

بیشترین خرج کم‌درآمدها صرف چه می‌شود؟

میزان مخارج دهک‌های جامعه در سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین سهم از مخارج دهک‌های کم‌درآمد جامعه، صرف خوراکی‌ها و بیشترین سهم از مخارج قشر پردرآمد جامعه، صرف موارد غیرخوراکی‌ها شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش مرکز آمار بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری در سال ۱۳۹۶ متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار ۳۲٫۹ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵٫۷ درصد رشد داشته است.

در سال گذشته گروه غیرخوراکی سهم ۷۶٫۷ درصدی و گروه خوراکی و دخانی سهم ۲۳٫۳ درصدی از هزینه‌های خانوار شهری داشته‌اند.

بخش مسکن با ۴۳ درصد بیشترین سهم از هزینه‌ گروه غیرخوراکی را در اختیار داشته است.

بر اساس همین گزارش متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۶٫۶ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۱۵٫۷ درصدی داشته است.

طبق همین گزارش رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری با رشد هزینه کل آنها برابر بوده است.

در مجموع بررسی آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته خانوارهای شهری حدود ۹۰ درصد از درآمدهای خود را صرف مخارج و ۱۰ درصد باقی مانده را پس‌انداز کردند.

دخل و خرج خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۶

میزان مخارج دهک‌های جامعه نشان می‌دهد بیشترین سهم از مخارج دهک‌های کم‌درآمد جامعه، صرف خوراکی‌ها و بیشترین سهم از مخارج قشر پردرآمد جامعه، صرف موارد غیرخوراکی شده است.

در سال گذشته، در دهک اول مخارج خوراکی از کل مخارج خانوار سهم ۵۰ درصدی و در دهک دهم سهم ۱۶ درصدی داشته است.

سهم خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها از مخارج خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۶

بیشترین درآمدی که خانوار‌های شهری در سال گذشته به دست‌ آورده‌اند از طریق درآمدهای متفرقه و مشاغل مزد و حقوق‌بگیری بوده که هر کدام به ترتیب سهم ۴۹٫۶ و ۳۴٫۴ درصدی از درآمد سالانه خانوارها را در اختیار داشته‌اند.

به همین ترتیب بیشترین درآمدی که خانوار‌های روستایی در سال گذشته به دست‌ آورده‌اند از طریق درآمدهای متفرقه و مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی بوده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند