اکسکوینو
نماینده دادستان:

در نخستین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده چه گذشت؟

تجارت نیوز

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صمت برگزار شد که به گفته دادستان، بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و تحقیقات صورت گرفته، اقدام صورت گرفته متهمان موجب کمبود نقدینگی و کمبود دارو و بیکاری کارگران شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز دوشنبه (۲۵ شهریور ماه) برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام گفت: این جلسه تشکیل و رسمی است، مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود. متهمین در موقع بیان اظهارات جز به حقیقت، راستی و ادب سخن نگویند.

وی افزود: پرونده حاضر رسیدگی به اتهام شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در باب اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی دارو و اخلال در نظام اقتصادی از باب تولید و قاچاق دارو است. از نماینده دادستان می‌خواهم در جایگاه حاضر و کیفرخواست را قرائت کند.

جزییات اتهامات متهمان شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور

نیاز آ‌بادی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و به بیان مشخصات متهمین پرداخت و گفت: خانم شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا در ابتدا آزاد با تودیع وثیقه و سپس بازداشت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است. اتهام دیگر او مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیر مجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق.

وی گفت: متهم دیگر احمدرضا لشگری پور بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید داروی کشور.

نماینده دادستان در بیان اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا گفت: این شرکت با مدیرعاملی احمدرضا لشگری پور و با هیات مدیره خانم شبنم نعمت زاده متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو، به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

وی افزود: میزان تحصیل اموال جرم هر سه متهم مبلغ ذکر شده است با وصف اینکه یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال طرح شکایت و جبران خسارت شده است.

تشریح شکایات ثبت شده علیه شبنم نعمت زاده

نماینده دادستان در ادامه با تشریح شکایات ثبت شده علیه شبنم نعمت زاده اظهار کرد: شکایت شرکت‌های جابربن حیان، اسوه و فارمین علیه احمد رضا لشگری پور، شبنم نعمت زاده و بهمن گنجی که وکیل شاکی اظهار داشته است متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو از شرکت‌های مختلف از جمله شرکت موکل کرده اند چک‌های دریافتی برگشت خورده و سعی داشته اند همچنان با فریب کاری دارو‌ها را تحویل گیرند.

وی بیان کرد: شکایت شرکت داروپخش و پارس دارو کاسپین تامین زهرابی، لابراتوآر‌های رازک و فارابی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور دایر بر مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی که شکات از شرکت‌های وابسته به هلدینگ شصتا هستند و علی رقم پیگیری‌های مستمر و توقیف‌های صورت گرفته مبالغ ناچیزی تامین شده است و نشان دهنده عدم وجود یک فعالیت اقتصادی شفاف است.

وی در ادامه با اشاره به شکایت شرکت استراژن دارو علیه شرکت دارویی رزاق اظهار کرد: این شکایت دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع است که شاکی میزان ضرر و زیان را ۴۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۸۴۷ ریال عنوان کرده است.

نیازآبادی با اشاره به شکایت علی زرکب علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی اظهار کرد: این شکایت دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور است که بر اساس آن شبنم نعمت زاده با هماهنگی زینب نعمت زاده اقدام به تعویض چک‌ها به صورتی که متقلبانه بوده می‌کرده است و اظهارات شبنم نعمت زاده در خصوص اعتبار پدرش به ادعای وکیل شاکی سبب اعتماد موکل وی به شبنم نعمت زاده شده است.

وی در ادامه با اشاره به مستندات شکایت بیان کرد: تصویر چک به مبلغ ۵ میلیارد ریال به امضای شبنم نعمت زاده و گواهی عدم پرداخت آن تصویر قرارداد فروش کالا میان شبنم نعمت زاده و علی زرکب و همچنین قرارداد عاملیت فروش از مستندات شکایت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شکایت محمدرضا وحیدی نژاد علیه شبنم و زینب نعمت زاده و محمد محب علی اظهار کرد این شکایت دایر بر جلب و استفاده از سند مجعول است.

وی در ادامه اظهار کرد: شکایت مدیرعامل شرکت شفا طب پرتو دارو علیه شبنم نعمت زاده و شیرین مبصری که دایر بر تحویل مال از طریق نامشروع و همچنین شکایت ایران سرنگ از دیگر شکایات علیه شبنم نعمت زاده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شکایت شرکت البرز با مدیریت علی مرتضوی از شبنم نعمت زاده دایر بر اخلال در نظام دارویی کشور و فروش دارو و تحصیل مال به میزان بیش از ۲۲۶ میلیارد ریال صورت گرفته که شاکی اظهار کرده در این زمینه مبادرت به توزیع دارو شکل گرفته و از وجوه فاکتور‌های فروش خودداری شده است.

وی ادامه داد: همچنین شکایت شرکت تولید دارو با مدیرعاملی حامد صابونی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نیز صورت گرفته و شکایتی نیز از سوی شرکت البرز دارو تنظیم شد که بر اساس این شکایت بحث کمبود نقدینگی و کمبود دارو و به خطر افتادن جان بیماران و بیکاری کارگران ذکر شده است.

نیازآبادی با یادآوری شکایت شرکت ریحانه و احمدرضا اصفهانی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور گفت: شاکی مدعی است شرکت با استفاده از اعتبار خانوادگی اقدام به تحصیل مال به میزان ۳۰۰ میلیارد ریال کرده است که اقدام صورت گرفته موجب کمبود نقدینگی و کمبود دارو و بیکاری کارگران شده است.

گزارش وزارت اطلاعات درباره شرکت توسعه‌ای رسا

وی با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات درباره شرکت توسعه‌ای رسا گفت: این شرکت با مدیریت شبنم نعمت زاده در جریان فعالیت در حوزه دارو صورت گرفته که بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی دارد. همچنین شرکت رسا فارما که متعلق به خانم شبنم نعمت زاده بوده است ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این گزارش از سوی وزارت اطلاعات به رئیس جمهور اعلام شد که پی نوشت کرد تا حقوق مردم تامین شود.

نیازآبادی ادامه داد: طبق گزارش اعلام شده از ۹۰ درصد سهام شرکت، ۴۰ درصد برای خانم شبنم نعمت زاده بوده است. همچنین بر این اساس درخواست تعقیب متهمان صادر شد و پرونده حاکی از آن است که شرکت اسوه شکایتی علیه شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور صورت داده که بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال چک رد و بدل می‌کردند.

نماینده دادستان یادآور شد: پس از آن سید محمد حسینی وکالت از متهمان را برعهده گرفت عنوان کرد که این چک‌ها برای تضمین حساب‌های باز بوده و فی مابین دو شرکت صورت می‌گرفته است.

دپوی دارو در دو انبار در شهریار

وی به اشاره به دپوی داروی صورت گرفته از سوی شرکت‌های شبنم نعمت زاده گفت: بر اساس گزارش‌های منتشر شده اخیر، دپوی دارو از سوی شرکت توسعه رسا در دو انبار در شهریار صورت گرفته که اداره کل تعزیرات البرز موضوع را به ظن قاچاق مورد رسیدگی قرار دادند که سپس مشخص شد بخشی از این دارو‌ها تاریخ گذشته بوده و بخشی از اموال نیز فاقد مجوز از سوی وزارت بهداشت بوده است.

نیازآبادی تصریح کرد: بعد از بررسی‌ها مشخص گردید شبنم نعمت زاده همدست دیگری به نام رضا سقایی دارد که وی دارای اطلاعات زیادی است.

نماینده دادستان: ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیر‌ها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است

نماینده دادستان با یادآوری تحقیقات صورت گرفته از شبنم نعمت زاده گفت: نامبرده این اتهامات را قبول ندارد و مدعی است که شرکت اسوه ۲۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تحصیل مال ۳۵۰ میلیارد تومانی را قبول ندارد. همچنین وی خود را یک بدهکار معرفی می‌کند و می‌گوید هیچ تخلفی انجام نداده است.

وی ادامه داد: همچنین خانم نعمت زاده مدعی است که اتهامات اخلال را بدون قصد ضربه زدن انجام داده و مشکل اصلی تنها یک بدهی تجاری بین شرکت‌ها بوده که باید جبران شود.

نیازآبادی تاکید کرد: همچنین ادعا دارد که تمامی مشکلات از سوی احمدرضا لشگری پور بوده چرا که او موارد تخلف را اعلام نمی‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: این ادعای خانم نعمت زاده که همه تقصیر‌ها بر گردن آقای لشگری پور است غیرمنطقی است؛ چرا که نامبرده می‌دانسته منابع به طور نامناسبی از شرکت خارج می‌شده است.

وی یادآور شد: متهم درباره خرید زمین لواسان نیز مدعی است که این زمین را با ۵ میلیارد تومان وام خریدم و با ۲ میلیارد تومان وام نیز ساختمان آن را ساختم که الان ارزش آن حدود ۳۰ میلیارد تومان است.

نماینده دادستان گفت: خانم نعمت زاده درباره عباس حیدرزاده مدعی شد که وی از فعالان حوزه دارو بوده و به عنوان مشاور آقای لشگری پور فعالیت می‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: پرونده حاضر پرونده توسعه دارویی رسا با مدیریت لشگری پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد که محتوای پرونده حاکی از آن است که در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسئولین از انبار یاد شده، مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که این اموال هیچگونه مجوزی از سوی وزارت بهداشت نداشته است و ارزش دارو‌های کشف شده بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بوده که دادسرای کرج نیز دادسرای تهران را صالح و پرونده را به تهران ارسال می‌کند.

نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیق از متهمه شبنم نعمت زاده، او اظهار کرده به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نکردم.

تسهیلات بانکی دریافت شده توسط متهمین

وی درباره تسهیلات بانکی دریافت شده در این پرونده توسط متهمین افزود: طبق اظهارات متهمه شبنم نعمت زاده ۴ میلیارد تومان از بانک ملت، ۴ میلیارد تومان از بانک شهر و برای شرکت دارویی رسا ۴.۵ میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهمه نعمت زاده گفت: او اعتراف کرده که در شرکت پدرش نیز حضور داشته و به او کمک می‌کرده است و به گفته او دست راست پدرش در این شرکت‌ها بوده است.

وی افزود: در ۲۱.۶.۹۷ دستورات لازم برای ردیابی اموال متهمین داده شد که در پی آن ۵۰۰ حساب از آن‌ها شناسایی و پاسخ جامع ارسال خواهد شد.

طرح ادعای دور زدن شبنم نعمت زاده از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است

نماینده دادستان افزود: از اواخر سال ۹۵ شبنم نعمت زاده در جریان تخلفات شرکت دارویی رسا قرار گرفته، اما به مدیرعامل آن یعنی آقای لشگری پور اعتماد می‌کند. شبنم نعمت زاده در اظهارات خود گفته است همه چک‌ها توسط خودش امضا می‌شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن وی از سوی متهم لشگری پور، بی اساس است.

نیازآبادی گفت: او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او، نشان از علم وی به موضوع داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مطلعین به نام آقای حیدرزاده بروز مشکلات زیر را به دلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا، تأمین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه، بالا بودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می‌گرفته عنوان کرده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در تاریخ ۲.۷.۹۷ عباس حیدرزاده به عنوان مطلع احضار شد و گفت متهمه نعمت زاده نظر خود را در مسائل مختلف بیان می‌کرد و اسناد مالی شرکت با امضای متهمان نعمت زاده و لشگری پور بوده است و آن‌ها از جریان امور مالی با خبر بودند.

نیازآبادی بیان کرد: این شخص مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت زاده از اموال شرکت اینچنین بیان کرد که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.

نماینده دادستان گفت: در بررسی جوایز پرداختی، دریافتی و تخفیفات مشخص شد تا ۴۸ درصد قیمت در خلال سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

شناسایی 22 فقره حساب شخصی شبنم نعمت زاده

وی افزود: همچنین ۲۲ فقره حساب شخصی در مورد متهمه نعمت زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده است و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهمه شناسایی شده است. از سویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده که ۹۳ درصد گردش حساب‌ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.

وی ادامه داد: گزارش وزارت اطلاعات و نتیجه تحقیق از مدیران شرکت‌های تولیدی دارو با شرکت توسعه رسا نشان می‌دهد فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری شده و باعث اخذ تسهیلات بانکی شده است.

نماینده دادستان افزود: در جلسات مواجهه حضوری متهمه با نماینده شرکت‌های مختلف از جمله جابر بن حیان متهمه اظهار کرده بدهی شرکت که ۱۸ میلیارد تومان بوده را می‌پذیرم که البته مدیرعامل باید خودش پرداخت کند و محمد مسعود علیمراد مدیر عامل شرکت جابر بن حیان گفته بدهی شرکت توسعه دارویی رسا باعث کمبود نقدینگی و عدم تسویه حساب این شرکت شده است.

وی ادامه داد: در جلسه مواجهه حضوری آقای زرگر احدی از شکات متهمه گفته بدهی او را قبول دارم، اما به خاطر اضطرار از او ربا گرفته‌ام تا مشکلات حل شود که او کالا‌های انبار را به عنوان جبران خواسته است.

اذعان مدیران شرکت توسعه دارویی رسا از اطلاع داشتن متهمان از کم و کیف کار

نماینده دادستان گفت: طبق گزارش‌های ارسالی وزارت اطلاعات نتیجه تحقیق از مدیران شرکت توسعه دارویی رسا قریب به اتفاق اقرار صراحتا اذعان کرده‌اند متهمین از کم و کیف کار اطلاع داشتند و با علم به موضوع و با وجود بحران شرکت به اقدامات خود ادامه می‌دادند، حال این شرایط اخلال جدی را برای تولید کنندگان عمده دارو در کشور ایجاد می‌کرد و دو دفتره بودن و ارائه اطلاعات غلط برای اخذ تسهیلات و ارائه هدایا که از منابع تأمین کنندگان که همگی دولتی بوده‌اند در اظهارات تحقیق شوندگان به وضوح دیده می‌شود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات در بررسی مالی شرکت توسعه دارویی رسا مشخص شده است که اعطای مبلغ ۲۶۰ میلیارد برای تخفیف‌ها و جوایز فروش به میزان ۶۲ درصد نشان دهنده خروج منابع مالی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه در سال‌های ۹۵ تا ۹۶ از وضعیت وخیم شرکت مطلع شده، اما آقای لشگری پور وعده می‌داد که درست می‌شود و ارائه جوایز را تحت عنوان ویزیت علمی انجام داده است.

وی اظهار کرد: در ۲۷.۹.۹۷ از متهم لشگری پور تحقیق شده که او در تحقیقات خود اظهار کرده خانم شبنم نعمت زاده پیشنهاد همکاری به من داد و از سال ۹۳ تا ۹۶ در این شرکت مدیرعامل بودم.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور درباره علت برگشت چک‌ها گفته که برداشت‌های متناوب خانم نعمت زاده برای شرکت پارسیان کیش و خرید زمین لواسان و هزینه اجاره شرکت توسعه دارویی رسا و … بوده است که باعث کم شدن نقدینگی شرکت شده و نتوانستیم تعهدات خود را به موقع انجام بدهیم و البته از آبان ۹۶ به صورت محدود چک‌های تامین کنندگان پاس شد.

وی افزود: طبق اظهارات متهم لشگری پور ۹۰ درصد شرکت توسعه دارویی رسا متعلق به خانم نعمت زاده بود و او کاملا در جریان نقدینگی شرکت قرار داشت.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم لشگری پور در مورد جوایز گفته است بر مبنای مصوبه هئیت مدیره به من اختیار داده بودند و به ازای هر ماه دو درصد به شرکت‌ها تخفیف داده شود که بیشتر به صورت برداشت‌های متناوب از منابع مالی شرکت صورت می‌گرفت و با اطلاع خانم نعمت زاده انجام شده است.

اصرار نعمت زاده بر داشتن انباری شخصی

وی ادامه داد: متهم لشگری پور در اظهارات خود گفته من با داشتن انباری که مجوز سازمان غذا و دارو را نداشته باشد مخالف بودم، اما خانم نعمت زاده اصرار داشت انباری شخصی داشته باشیم و تا زمانی که من در شرکت بودم زیر بار این موضوع نرفتم.

متهمان عالمانه و عامدانه با هدف بهره برداری سود، سعی داشتند جریان نقدینگی برای شرکت ایجاد کنند

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان عالمانه و عامدانه با هدف بهره برداری سود، سعی داشتند جریان نقدینگی برای شرکت ایجاد کنند، گفت: با اینکه متهمان از حوزه دارو مطلع بودند و در این زمینه تجربه داشتند با این حال بخشی از فاکتور‌ها غیرواقعی و صوری بوده است. همچنین لشگری پور ادعا می‌کند که از چنین موضوعی بی اطلاع نبوده لذا خروج مبلغی در سطح چند میلیارد تومان نمی‌تواند بدون اطلاع مسئولان صورت گرفته باشد.

وی اظهار کرد: احمدرضا لشگری پور در بخشی از اظهارات خود مدعی است فردی به نام محمدی پور با چاپ فاکتور‌های صوری اقدام به فروش کالا کرده است که در سال ۹۵ این فرد توسط وی عزل شده که شبنم نعمت زاده با این اخراج مخالف بوده است.

نیازآبادی در ادامه بیان کرد: مطابق گزارش وزارت اطلاعات ۶۹ میلیارد ریال از فروش شرکت توسعه دارویی رسا در بیرجند صوری بوده است. همچنین داروخانه دکتر زهراوی نیز ۴ فقره از فاکتور‌ها را تأیید نکرده است و داروخانه شفاصدر سپاهان نیز یک فاکتور را تأیید نکرده که در ادامه قرار بازداشت متهم لشگری پور برای انجام تحقیقات از بازداشت موقت به وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تبدیل شد.

نماینده دادستان با اشاره به نظریه کارشناس در خصوص شرکت دارویی رسا بیان کرد: موضوع فعالیت این شرکت خرید و فروش و پخش انواع کالا‌های بازرگانی اعم از دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌های مجاز و … بوده است.

وی با بیان اینکه سرمایه این شرکت تا سال ۹۶، ۲۹ میلیارد بوده است، گفت: ۱۵ درصد از سهام شرکت متعلق به احمدرضا لشگری پور بوده است و ۲۲ شعبه در شهر‌های مختلف تا پایان سال ۹۶ داشته است که آخرین اعضای هئیت مدیره آن شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور بودند.

ماجرای دو دفتره بودن شرکت توسعه دارویی رسا

نماینده دادستان با اشاره به دو دفتره بودن شرکت توسعه دارویی رسا بیان کرد: اطلاعات منعکس شده در اظهارنامه‌های مالیاتی با اطلاعات مالی شرکت متفاوت است و با توجه به زیان ده بودن فعالیت شرکت و تمایل اعضای آن برای نشان دادن اطلاعات غیر واقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی برخی از موارد مربوط به جوایز کمتر و موارد مربوط به درآمد بیشتر از مقدار واقعی منعکس گردیده است.

نیاز آبادی در ادامه با اشاره به تخفیف‌های پرداختی به مشتریان اظهار کرد: ارائه تخفیف‌های خارج از عرف به مشتریان به عنوان کاهنده بهای فروش عنوان شده است و هزینه‌های فروش، اداری و عمومی از سال ۹۳ تا ۹۶ مدیریت مناسبی در این خصوص نداشته است و با زیان عملیاتی همراه بوده؛ اما برای نشان دادن وضعیت مناسب بخشی از هزینه‌های واقعی مذکور در اظهارنامه‌های مالی منعکس نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: به دلیل زیان انباشته شرکت از سال ۹۳ تا ۹۶ بخش عمده‌ای از سرمایه شرکت از بین رفته است و بخشی از شکات شامل شرکت‌های البرز دارو، جابر بن حیان، استراژن دارو، اسوه، ایران سرنگ، زهراوی، بارمین، فارابی، لابراتوار‌های رازک، پارس دارو و ریحان اصفهان و وحیدی نژاد و زرکش هستند.

وی با اشاره به موارد تخلف از اساسنامه شرکت رسا دارو بیان کرد: اعضای هیئت مدیره حداقل بر اساس اساسنامه باید سه نفر باشند، اما عملا دو نفر بودند. از طرفی شرکت مذکور از ابتدای تاسیس تاکنون فاقد هرگونه مجوز برای تاسیس انبار در استان البرز بوده است که شعبه بازپرسی دادسرای کرج با صدور قرار عدم صلاحیت موضوع را به دادسرای تهران ارسال کرد.

نیازآبادی با اشاره به اظهارات متهم لشگری پور بیان کرد: بر اساس اظهارات متهم لشگری پور، متهمه شبنم نعمت زاده در ابتدا منزل خود را در قیطریه در اختیار وی قرار داده و اعتمادش را جلب کرده و اینکه شرکت سودآور نشان داده شده به دستور متهمه شبنم نعمت زاده بوده و از فردی که حسابرس بوده خواسته بود تا شرکت را سودآور نشان دهد.

وی در ادامه بیان کرد: متهمه شبنم نعمت زاده در خصوص اتهام فعالیت غیرمجاز پزشکی در استان البرز اظهار داشته که مجبور به جا به جایی انبار بودیم و درتاریخ ۱۲.۳.۹۷ به اداره دارو نامه زدیم و انبار معرفی شد، اما جوابی نیامد و گفتند که از بخش حقوقی گفته‌اند که جواب ندهند در ادامه به بخش حقوقی اداره دارو مراجعه کردم که با برخورد بد آن‌ها مواجه شدم.

شرکت‌هایی که عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا در روند فعالیت آن‌ها اخلال ایجاد کرد

نماینده دادستان با اشاره به آخرین دفاع متهمه شبنم نعمت زاده در شعبه بازپرسی گفت: بر اساس آخرین دفاع متهمه شبنم نعمت زاده وی اظهار داشته است که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد و شرکت به دلیل سوءمدیریت دارای بدهی تجاری است و وی به اعتبار امضای مدیرعامل امضا کرده است، اما از امضای وی سوء استفاده شده است.

وی در ادامه با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات پس از انجام تحقیقات از شکات پرونده اذعان کرد: بر اساس این گزارش شرکت بارمین دولتی بوده و متعلق به بانک ملی ایران است که تولید برخی از دارو‌های خاص را برعهده دارد عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا سبب بروز اختلال در روند فعالیت شرکت مذکور شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: شرکت فارابی متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که پوشش ۵۰ درصدی آنتی بیوتیک کشور را دارد و ۹۰ دارو سالانه تولید می‌کند که عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا سبب زیان ۶۰ درصدی شرکت فارابی در سال ۹۶ شد که در پی آن بحران کارگری را به دنبال داشت و کمبود آنتی بیوتیک در اوایل سال ۹۷ در کشور ناشی از عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا و تأثیر آن بر فعالیت شرکت فارابی بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت فارماشیمی که متعلق به بیمه سلامت و وزارت بهداشت است اکنون به دلیل اقدامات شرکت توسعه دارویی رسا و بدهی‌های آن تا مرز ورشکستگی رفته و توان خرید مواد اولیه را ندارد، زیان ده شده و درگیر بحران کارگری است.

نیاز آبادی در ادامه و در خصوص شرکت دارویی زهراوی اذعان کرد: این شرکت متعلق به صندوق تامین اجتماعی است و تولید بسیاری از دارو‌های مربوط به بیماری‌های کلیوی و ام اس را بر عهده دارد که عملکرد شرکت توسعه دارویی رسا به خاطر عدم پرداخت بدهی‌های خود سبب شده که این شرکت تا مرز ورشکستگی پیش رود.

نماینده دادستان افزود: شرکت اسوه که دولتی بوده و متعلق به بانک ملی است سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان فروش داشته و برای بیماری سرطان دارو‌هایی تولید می‌کرده که به سبب اقدامات شرکت توسعه دارویی رسا دچار اختلال شده است و در پی آن واردات افزایش یافته است.

وی در خصوص شرکت استراژن دارو نیز بیان کرد: این شرکت دارای سرمایه گذار خارجی برای تولید دارو‌های سرطانی است که سهم بین ۶۰ تا ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارد. اکنون سهامدار خارجی دیگر تمایل به سرمایه گذاری ندارد که در پی آن واردات افزایش یافته است.

نیاز آبادی افزود: شرکت جابر بن حیان متعلق به بانک ملی و دولتی است که در زمینه آنتی بیوتیک اثر گذار است و اکنون درگیر کاهش نقدینگی و اختلالاتی شده است که این اختلالات سبب شده شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی با بهره بالا کند.

وی در ادامه با بیان اینکه شرکت ایران سرنگ در حال حاضر به حالت غیر تعطیل درآمده و دو سوم نیرو‌های آن تعدیل شده‌اند افزود: شرکت پارس دارو متعلق به صندوق تامین اجتماعی است که ۷۰ قلم دارو تولید می‌کند که به سبب بدهی شرکت توسعه دارویی رسا کاهش نقدینگی دارد و در روند تولید دچار اختلال شده است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به اظهارات برخی از افراد پیرامون شرکت توسعه دارویی رسا بیان کرد: غلامرضا فرجی مشاور مالی شرکت توسعه دارویی رسا به در هم ریختگی شرکت اشاره می‌نماید و اظهار داشته است که هزینه‌های صورت گرفته نامتعارف است و خانم شبنم نعمت زاده کاملا از وضعیت اطلاع داشته است و مقادیر فراوانی سکه، چک و پول نقد به سایرین و مدیران شرکت داده می‌شده است.

وی ادامه داد: بهمن گنجی معاون مالی شرکت توسعه دارویی رسا که ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده و ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید ماشین دریافت کرده است و متهم لشگری پور نیز به اذعان خودش ماهانه ۷۵ میلیون تومان دریافت می‌کرده است. فلورا اندرزبخش نیز که حدودا ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده اظهار داشته است مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره از وضعیت شرکت اطلاع داشته‌اند.

نماینده دادستان گفت: اکرم قربانخانی اظهار نموده که سکه‌ها در پاکت گذاشته می‌شد و به افراد تحویل داده می‌شد، البته برحسب سابقه و سمت تعداد سکه‌های اعطایی متفاوت بود. سحر رضوانی نیز اذعان داشته است تصور می‌کنم مشکلاتی که پیش آمده از قبل قابل پیش بینی بوده در اواخر کار شرکت وام‌های بلاعوض برای مدیران در نظر گرفته می‌شد و رسیدگی‌های چند میلیونی به دستور آقای لشگری پور برای آکواریوم‌های شرکت انجام می‌شده و همچنین با بودجه شرکت خرید‌های شخصی انجام می‌شده است.

وی گفت: مهدی سلیمان جاهی نیز در خصوص ادعا‌های شرکت‌های دارای مطالبه از شرکت توسعه دارویی رسا اذعان داشته است ایجاد اخلال ناشی از موارد مذکور مورد تأیید است و رفتار شرکت دارویی رسا سبب بی اعتمادی شرکت‌های تامین کننده به شرکت‌های پخش شده است.

در این پرونده دریافت نقدی حاصل از وجوه دارو و قصد انحصار کاملاً محرز است

نماینده دادستان با بیان اینکه نگهداری و توزیع کالا به صورت نامناسب از مصادیق اخلال است، گفت: در این پرونده دریافت نقدی حاصل از وجوه دارو و قصد انحصار کاملاً محرز است و شبکه دارویی شکل گرفته تا شبکه انحصاری ایجاد شود.

نیازآبادی یادآور شد: شرکت توسعه‌ای رسا قبل از مجوز، اقدام به انتقال دارو کرده است همچنین دپوی قابل توجه دارویی صورت گرفته است این در حالی است که نامبرده علم داشته که نگهداری کالا نیاز به کسب مجوز دارد.

نماینده دادستان یادآور شد: نامبرده در جلسه حضوری با شرکت استراژن اعلام کرده که به علت خیانت در امانت مدیرعامل آقای لشگری پور نتوانسته بدهی خود را به این شرکت پرداخت کند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات از سال ۹۵ به بعد صورت‌های مالی شرکت نشان از اخلال در سیستم دارد، اما مدیران شرکت همچنان اقدام به توزیع دارو می‌کردند و سعی داشتند جریان نقدینگی شرکت را از همین روند تامین کنند.

نیازآبادی گفت: گزارش وزارت اطلاعات حاکی از آثار مخرب متهمین در نظام اقتصادی کشور است که متهمان از این اقدام آگاهی داشته اند تا جایی که نامبرده در تحقیقی که از وی صورت گرفته مدعی شده که از سال ۹۵ در جریان نحوه فروش دارو و برخی از تخلفات قرار گرفته، اما به مدیرعامل شرکت اعتماد کرده که این اعتراف نشان از تبعات نامطلوب در بازار دارویی دارد.

نماینده دادستان افزود: نظر به دلایل مذکور و گزارش‌های وزارت اطلاعات و آیین نامه قانون مجازات اسلامی برای متهمان تقاضای مجازات داریم.

براساس این گزارش؛ بعد از پایان قرائت کیفرخواست متهمان از سوی نماینده دادستان قاضی از شبنم نعمت زاده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به مبنی بر محتویات پرونده صادره از دادسرای عمومی جرائم اقتصادی و گزارش‌های وزارت اطلاعات و این متهم اقدام به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و اخلال در امر توزیع مایحتاج دارو از طریق تخلف دارویی منجر به کسب منفعت به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور و فعالیت در شبکه دارویی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و نگه داری و قاچاق دارو به مبلغ پنجاه میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۸۱۴ هزار ریال، از متهم خواست دفاعیات خود را ارائه کند.

در ادامه قاضی به متهم گفت: آیا موارد انتسابی را قبول دارید که متهم پاسخ روشنی را نداد که بار دیگر قاضی از وی سوال کرد ابتدا به طور مشخص بیان کنید که متهم گفت همه اتهامات را قبول ندارم چرا که بسیاری از این‌ها نیاز به مدارکی دارد که اکنون این مدارک را در اختیار ندارم، اما وکیلم به شما خواهند داد.

توضیحات قاضی در رابطه با علت بازداشت شبنم نعمت زاده

در ادامه قاضی به متهم گفت: بازداشت شما از آن جهت صورت گرفت که بیم فرار شما می‌رفت و شخصی که برای شما سند گذاشته بود فرد متولد سال ۷۳ به نام آقای امیر بارانی بود که در دادگاه حاضر نشد در حالی که ۲۰ میلیارد تومان برای شما سند گذاشت و اعلام کرد که اگر باز هم سند بخواهید در اختیار قرار می‌دهم در حالی که این همه سند در دست این فرد جای سوال داشت.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: همچنین مهلت ضمانت نامه‌های بانکی که از سوی پدر شما گذاشته شده بود رو به اتمام بود لذا قرار بازداشت شما صادر گردید.

قاضی مسعودی مقام: دادگاه تحت تاثیر جو عمومی نیست و پرونده را دقیق بررسی می‌کند

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمه نعمت زاده بیان کرد: در اینجا چند نکته وجود دارد که ذکر آن‌ها ضروری است در روز یکشنبه مورخ ۱۷.۶.۹۸ کیفرخواست به وکیل شما ابلاغ شده است و رونوشت آن نیز به وکیل شما داده شده است. از طرفی ما در اینجا به اتهام آقای نعمت زاده رسیدگی نمی‌کنیم و به اتهام فرزند وی رسیدگی می‌کنیم برای ما مهم نیست شما از چه خانواده‌ای هستید. وی در محافل مختلف دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کند، اما تمامی روند دادرسی و مراحل آن در پرونده شما طی شده و به نظر می‌رسد اگر سیاسی کاری در میان بود اینگونه مراحل طی نمی‌شد.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در رابطه با بحث‌های پیرامونی ما اساسا به هیچ کس کاری نداریم و اگر لازم باشد در مورد بحث‌های مالی و در مورد هر مسئولی دادگاه ورود می‌کند کما اینکه در مورد وثیقه گذار شما ورود کردیم و در بخش‌هایی پولشویی دارد.

رئیس دادگاه اذعان کرد: اینکه ادعا می‌کنید اطلاع داده‌اید باید بگویم باید مجوز خود را ارائه دهید و اینکه اطلاع داده‌اید به معنای مجوز داشتن نیست و اگر بود باید ارائه می‌شد.

وی بیان کرد: دادگاه تحت تاثیر جو عمومی نیست و پرونده را دقیق بررسی می‌کند و طبق مقررات قانونی صرفنظر از اینکه چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

قاضی مسعودی مقام نیز خطاب به متهمه گفت: جامعه از ما انتظار اجرای قانون را دارد.

جلسه بعدی سی و یکم شهریور ماه

رئیس دادگاه در بخش پایانی سخنان خود ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: احتمالا از جلسه بعدی شعبه ما مستقل می‌شود و به مجتمع امام خمینی انتقال می‌یابد و جلسات دادگاه در سالن اجتماعات این مجتمع برگزار می‌شود.

قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه جلسه بعدی دادگاه این پرونده در تاریخ ۳۱.۶.۹۸ برگزار می‌شود گفت: جلسه بعدی رأس ساعت ۱۴ در همین مکان برگزار خواهد شد.

منبع: میزان 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند