دستاوردهای کلیدی بانک دی در سال ۱۳۹۹- بخش چهارم

دستاوردهای کلیدی بانک دی در سال ۱۳۹۹- بخش چهارم

رصد بورس: سود خالص بانک دی ۳۴ هزار میلیارد ریال شد.

به گزارش رصد بورس:  سود خالص عملیات بانکی بانک دی در سال گذشته به عدد ۳۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

علاوه بر این میزان کسب سود، بانک دی موفق شده است که بدهی خود به بانک‌ها و موسسات اعتباری را ۳۳/۴ درصد کاهش دهد.

همچنین با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال گذشته، میزان مطالبات غیرجاری بانک نشان دهنده کاهش ۱۷ درصدی بوده است.

روابط عمومی بانک دی

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند