دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه ابلاغ شد

دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه ابلاغ شد

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس کل سازمان مالیاتی ابلاغ شد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس کل سازمان مالیاتی ابلاغ شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند