دو خبر مهم برای سهامداران بانک دی

دو خبر مهم برای سهامداران بانک دی

در حالی که نماد بانک در دوره اصلاح افت قیمت شدیدی بین نمادهای بانکی داشت اما این نماد آماده افزایش سرمایه ۳۸۸۳ درصدی است که تغییر محسوسی در سوددهی این نماد ایجاد خواهد کرد.

 به گزارش تجارت‌نیوز، نماد بانک گزارش توجیهی افزایش سرمایه بیش از 3000 هزار درصدی خود را منتشر کرده است و به نظر می‌رسد افزایش سرمایه در این نماد روند نزولی این نماد را بهبود بخشد.

زیان شدید بانک دی

بورس فوری در این مورد نوشته است: نماد بانک دی به ازای هر سهم زیان 496.7 تومانی ساخت است و آخرین صورت مالی 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 98 بانک دی که به صورت حسابرسی شده منتشر شده پابرجایی بانک در روند زیان‌دهی را نشان می‌دهد همینطور در سال مالی گذشته با درآمد مشاع 1783.4 میلیارد تومانی و درآمد غیرمشاع 3214.2 میلیارد تومانی زیان خالص 3137 میلیارد تومانی برای بانک دی ثبت شده است.
هرچند رقم زیان 28 درصد کمتر از مدت مشابه سال 97 بوده اما پابرجایی این بانک درروند زیان‌دهی مشاهده می‌شود.
اما به نظر می‌رسد با توجه به افزایش سرمایه سنگینی که در راه است روند بانک برای سال جاری تغییر محسوسی در جهت سودسازی خواهد داشت.
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند