بررسی تجارت‌نیوز از چک‌های بانکی:

دو ماهه دو میلیون چک برگشت خورد

دو ماهه دو میلیون چک برگشت خورد

بیش از دو میلیون فقره چک به ارزش 22.8 هزار میلیارد تومان در دو ماهه اول سال 1397 برگشت خورده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 8.8 درصد کاهش داشته است.

چک يکی از اوراق تجاری و رايج‌ترين وسيله پرداخت است. اهميت چک ناشی از امتيازاتی است که قانون صدور چک به آن داده است تـا وسـيله‌ای مناسـب جهـت سـهولت مبادله پول و انتقال وجه باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمار رسمی بانک مرکزی در دوماهه اول سال 1397 در کل کشور بالغ بر 16 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 126 هزار میلیارد تومان مبادله شد، که از این تعداد چک مبادله شده 85.7 درصد وصول و 14.3 درصد برگشت داده شده است.

در دوران مورد گزارش از دو میلیون و 380 فقره چک برگشت خورده، دو میلیون و 302 فقره چک به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. درواقع 96.7 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

تعداد چک‌های مبادله شده در دو ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 2.4 درصد کاهش داشته اما مبلغ چک‌های مبادله شده در دو ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افزایشی حدود 30 درصد از 97 هزار میلیارد تومان به حدود 126 هزار میلیارد تومان رسیده است.

مبلغ چک‌های برگشت خورده طی دو ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. طی این دوره چک‌های برگشت خورده با رشد 9.1 درصدی از 20 هزار میلیارد تومان در دوماهه ابتدایی سال 1396 به حدود 23 هزار میلیارد تومان در دو ماهه ابتدایی سال 1397 رسیده است.

تعداد چک‌های برگشت خورده طی دو ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با کاهش 8.8 درصدی از دو میلیون و 600 هزار فقره چک در سال گذشته به دو میلیون و 380 هزار فقره چک در سال جاری رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند