موضوعات داغ:

رشد ۷۰ درصدی تورم تولید محصولات مرغداری

رشد ۷۰ درصدی تورم تولید محصولات مرغداری

تورم تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۷۰.۲۸ درصد افزایش داشته است.

تورم تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۷۰.۲۸ درصد افزایش داشته که بیشترین میزان افزایش مربوط به استان‌های گیلان و چهارمحال و بختیاری است.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از مرکز آمار ایران؛ شاخص کل قیمت تولیدکننده (تورم) محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز سال ١٣٩٧ به عدد ۴٧٠.۵۴ رسید که ٣٢.٧١ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش و ٧٠.٢٨ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است. گروه مرغ و تخم‌مرغ به ترتیب با افزایش ٣٩.۵۶ و ١٨.٢۴ درصدی، افزایش ٣٢.٧١ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌­اند. همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ٩٠.۴٢ و ٣۶.٣١ درصد افزایش، موجب افزایش ٧٠.٢٨ درصدی شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل شده‌­اند. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩۶، معادل ٣٣.١٩ درصد (تورم سالانه) بوده است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٧ نشان می­ دهد که تمام استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبرو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان های گیلان و چهار محال و بختیاری با ١١۶.٣٢ و ٩٩.۶۶ درصد می باشد. همچنین تمام استان‌های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته­‌اند به طوری که استان گیلان با ٢٧٢.٢۵ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.

گروه‌­های اصلی

مرغ

در پاییز ١٣٩٧ شاخص گروه مرغ به ۵٢۵.٧٨ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ٣٩.۵۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠.۴٢ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٣١.٩۶، ١۶.۵٩ و ١٢٣ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته‌­اند. همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ٧٩.۴٩، ۵٣.٩۴ و ٢۴۶.٠۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند.

تخم‌مرغ

همچنین در پاییز ١٣٩٧ شاخص گروه تخم‌مرغ به ٣۵۶.۵٧ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ١٨.٢۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۶.٣١ درصد افزایش یافته است. در این گروه تخم مرغ نطفه‌­دار و تخم‌مرغ خوراکی به ترتیب ٢٩.٢٨ و ٩.٣٠ درصد نسبت به فصل قبل افزایش را نشان می‌دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴٢.٩٩، ٣٠.۴٨ درصد افزایش داشته است.

سایر

این گروه شامل کود می­‌باشد، در پاییز ١٣٩٧ شاخص کود به ٩۵٩.٩٧ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ١۴.١٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٣٧ درصد افزایش یافته است.

 

منبع: مهر

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند