رشد درآمد کارمزد برای بورس کالا در دی ماه امسال

رشد درآمد کارمزد برای بورس کالا در دی ماه امسال

درآمد حاصل از کارمزد معاملات بورس کالا در پایان دی ماه امسال نسبت به کل درآمد شناسایی شده این بازار تا پایان دوره مالی منتهی به پایان آذر ماه سال جاری، با رشد 12 درصدی روبرو شده است.

مجموع درآمدهای شناسایی شده برای بورس کالا در دی ماه سال جاری بالغ بر 8 میلیارد و 249 میلیون و 600 هزار تومان بود که حاکی از رشد 10 درصدی کل درآمدها را در پایان دوره 10 ماه امسال در مقایسه با عملکرد 9 ماهه امسال داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، درآمد حاصل از کارمزد معاملات بورس کالا در پایان دی ماه امسال نسبت به کل درآمد شناسایی شده این بازار تا پایان دوره مالی منتهی به پایان آذر ماه سال جاری، با رشد 12 درصدی روبرو شده است.

بورس کالا در دی ماه امسال درآمدی بالغ بر 8 میلیارد و 43 میلیون و 400 هزار تومان از محل کارمزد معاملات به دست آورده و این در حالی است که کل درآمد حاصل از کارمزد معاملات از ابتدای امسال تا پایان پاییز به 63 میلیارد و 275 میلیون و 600 هزار تومان بالغ شده است.

رشد بیش از 26 درصدی درآمدهای بورس کالا از این محل تا پایان دی ماه نسبت به کل درآمدهای شناسایی شده در دوره عملکردی سال مالی منتهی به اسفند ماه 1396 در حالی است که این بازار طی دوره عملکردی 10 ماهه خود از محل حق درج کالای عرضه شده، توانسته ضمن کسب درآمد دو میلیارد و 610 میلیون و 600 هزار تومانی، از کل درآمدهای کسب شده از این محل در سال مالی قبل با تعدیل 33 درصدی عبور کند.

بورس کالا تا پایان دی ماه امسال با رشد ناچیز 7.5 درصدی توانست حق پذیرش کالا و انبارهای مختلف را نسبت به عملکرد پاییز امسال محقق سازد که البته درآمد 577 میلیون و 600 هزار تومانی شناسایی شده در دوره 10 ماهه امسال در مقایسه با کل درآمد حاصل از حق پذیرش کالا و انبار در سال مالی قبل با افزایش نزدیک به 60 درصدی روبرو شده است.

بورس کالا در عملکرد منتهی به پایان دی ماه امسال درآمدی 694 میلیون و 400 هزار تومانی به عنوان حق عضویت از شرکت‌های کارگزاری فعال در این بازار دریافت کرد که نسبت به درآمدهای کسب شده از این محل در پایان پاییز امسال از رشد 11 درصدی حکایت داشت.

در پایان سال مالی 96 کل درآمد شناسایی شده از محل حق عضویت کارگزاران برای بورس کالا معادل 837 میلیون و یکصد هزار تومان بود.

به این ترتیب بورس کالا تا پایان دوره عملکردی منتهی به 30 دی ماه 97 توانست با عبور از کل درآمد کسب شده در سال مالی 96 با تفاضل 25 درصد درآمد بیشتر، رقمی معادل 75 میلیارد و 201 میلیون و 600 هزار تومان را از محل درآمد حاصل از کارمزد معاملات، حق پذیرش کالا و انبار، حق عضویت کارگزاران و حق درج کالای عرضه شده محقق سازد.

مجموع درآمدهای شناسایی شده برای بورس کالا در دی ماه سال جاری بالغ بر 8 میلیارد و 249 میلیون و 600 هزار تومان بود که حاکی از رشد 10 درصدی کل درآمدها برای بورس کالا را در پایان دوره 10 ماهه امسال در مقایسه با عملکرد 9 ماهه امسال داشت.

بورس کالا در عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده امسال خود توانسته به درآمد غیر عملیاتی 27 میلیارد و 667 میلیون و 900 هزار تومانی دست یابد که از این رقم معادل 26 میلیارد و 98 میلیون و 700 هزار تومان به عنوان درآمد حاصل از سپرده نزد بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کسب کرده است.

سود بانکی دریافتی فوق برای بورس کالا نزدیک به 35 درصد کل درآمد شناسایی شده این بازار از محل فعالیت‌های عملیاتی تا پایان دی ماه امسال است.

بورس کالا پیش‌بینی کرده درآمد حاصل از سپرده نزد بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود تا پایان سال جاری را به 34 میلیارد و 971 میلیون و 200 هزار تومان برساند.

از نکات جالب توجه اینکه در پایان عملکرد حسابرسی نشده سه ماهه سوم امسال بورس کالا مبلغ 95 میلیون و 400 هزار تومان به عنوان سود حاصل از تسعیر ارز و مبلغ یک میلیارد و 303 میلیون و 600 هزار تومان به عنوان درآمد اجاره محل در کنار درآمد 196 میلیون و یکصد هزار تومانی حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به عنوان بخش دیگری از درآمدهای غیر عملیاتی این بازار افشا شده است.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند