بررسی تجارت‌نیوز از وضعیت صنعت در پارسال:

اشتغال جدید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی؛ تقریبا صفر!

بخش اشتغال در کارگاه‌های بزرگ صنعتی از منفی 2.1 درصد در سال 1395 به مثبت 0.7 درصد در سال 1396 رسید. یعنی رقمی بسیار ناچیز در بخش کارگاه‌های بزرگ صنعتی به عنوان اشتغال جدید طی سال گذشته ثبت شده است.
اشتغال جدید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی؛ تقریبا صفر!

اندازه‌گیری تغییرات تولید، اشتغال و دستمزد در بخش صنعت، در محاسبات ملی نقش مهمی دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ متوسط شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ به ۱۰۰٫۷ واحد رسید.

ر سال ۱۳۹۶ شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور با رشد شش درصدی مواجه شد، در حالی که متوسط شاخص کل اشتغال کارکنان آن تنها ۰٫۷ واحد درصد افزایش یافته بود.

پبیشترین رشد شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۴۰ سال اخیر با ۱۴ درصد افزایش مربوط به سال ۱۳۸۷ است.

همچنین شاخص مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۱۹ درصد رشد داشته که در مقایسه با رشد سال ۱۳۹۵ (معادل ۱۷٫۷ درصد) افزایش داشته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز